KRAFT

Ti år på hydrogenbarrikaden

OPPFORDRING: Statoil disponerer to Toyota Prius hydrogenbiler, Lyse har én og det samme har Rogaland fylkeskommune. Som partnere i HyNor-prosjektets knutepunkt Stavanger, vil de reklamere for miljøvennlige biler ved å kjøre dem selv.
OPPFORDRING: Statoil disponerer to Toyota Prius hydrogenbiler, Lyse har én og det samme har Rogaland fylkeskommune. Som partnere i HyNor-prosjektets knutepunkt Stavanger, vil de reklamere for miljøvennlige biler ved å kjøre dem selv.Bilde: Asbjørn Goa

Et stort forsknings- og utviklingssenter for hydrogen; HYTREC, skal bygges på Tyholt i Trondheim.

Her skal det jobbes med fremstilling av hydrogen ved elektrolyse av vann og reformering av naturgass med håndtering av CO 2.

Langsiktig

- Det er ingen tvil om at veien mot miljøvennlig hydrogen som energibærer er langsiktig og kommersialisering av brenselcelleteknologien er helt sentral for at vi skal lykkes, spesielt innen transport, sier Norsk Hydrogenforums nyvalgte formann, Morten Rønnekleiv, som til dagelig er forsker ved Statoils Forskningssenter i Trondheim.

Rønnekleiv tror Norge som energinasjon kan spille en betydelig rolle i utviklingen, ikke minst basert på vår industrierfaring innen hydrogenproduksjon.

Fra naturgass

- Vi har i mange tiår fremover tilstrekkelig tilgang på naturgass og det vil være naturlig for oss å bygge videre på denne ressursen for fremstilling av hydrogen med CO 2 håndtering. Men alt er avhengig av hvordan markedet for hydrogen som energibærer vil utvikle seg, sier Rønnekleiv.

Han påpeker at elektrolyse kan være en fornuftig løsning for distribuert hydrogenproduksjon hvis elkraft produseres fornybart.

- Slik det ser ut nå vil hydrogenmarkedet innen transport begynne veksten om åtte til ti år. Det er da både bil- og brenselcelleprodusentene tror slike kjøretøyer blir kommersielt tilgjengelige, men denne utviklingen styres nok mest utenfor Norges grenser, sier han.

Supplement

Rønnekleiv tror også satsingen på CO 2-fri elkraft kan bli en viktig døråpner for hydrogen. Han mener også at vi må se på de nye miljøvennlige teknologiene innen transport som f.eks. hybridbiler og biodrivstoff som positive og ikke konkurrenter til hydrogen.

- Det er produksjon av mer CO 2 fri energi for fremtiden som er avgjørende, og da må det jobbes med mange alternative løsninger i tillegg til hydrogen, sier Rønnekleiv.

Les mer om: