Ti år lang kraftavtale for treforedlingsbedrift

Ti år lang kraftavtale for treforedlingsbedrift
FORUTSIGBARHET: Hunton på Gjøvik er sikret forutsigbare kraftpriser i ti år. Bilde: Stein Jarle Olsen

Avtalen mellom Statkraft og treforedlingsbedriften Hunton Fiber, sikrer kraftleveransene til hjørnesteinsbedriften på Gjøvik fra og med mai i år og ut 2021.

Forutsigbarhet

Kontrakten erstatter en myndighetsbestemt kontrakt, som allerede har gått ut.

- Vi er godt fornøyd med å komme fram til en kommersiell kraftavtale som sikrer oss konkurransedyktige priser og forutsigbarhet for virksomheten på Gjøvik, sier administrerende direktør Arne Jebsen hos Hunton Fiber AS i en melding.

Selskapet leverer trefiberplater i ulike varianter.

Hovedleverandør

Statkraft leverer årlig omlag 20 TWh til norsk og nordisk kraftintensiv industri.

Leveransene utgjør om lag en tredjedel av Statkrafts samlede årlige kraftproduksjon.