OLJE OG GASS

– TFO-ordningen må opprettholdes

LENGRE LEVETID: På grunn av petroleumsforekomster som er funnet som følge av TFO-tildelinger, har Norne-skipet fått forlenget levetiden med fem år.
LENGRE LEVETID: På grunn av petroleumsforekomster som er funnet som følge av TFO-tildelinger, har Norne-skipet fått forlenget levetiden med fem år. Bilde: Knud Helge Robberstad / StatoilHydro
Anders J. Steensen
30. jan. 2009 - 13:40

I midten av november ba Olje- og energidepartementet om høringsuttalelser i forbindelse med at TFO ordningene (Tildeling av Forhåndsbestemt Område) skal evalueres.

OD konkluderer med at ordningen bør fortsette.

– TFO-ordningen har fungert etter hensikten. Ordningen bidrar til mer effektiv leting i modne områder og til å sikre en framtidig effektiv utnyttelse av ressursene på norsk sokkel, sier Sissel Eriksen, direktør for leting i OD.Sørger for høy produksjon

– TFO-ordningen er svært viktig for oss. Den sikrer optimal ressursutnytting, særlig fra områder som er for små til å prioriteres under de vanlige konsesjonsrundene, sier avdelingsleder for feltnær leting på Halten-Nordland-området i StatoilHydro, Knut-Harald Nygård.

– TFO-rundene er viktige for å finne og utvinne ressurser som ligger nær eksisterende infrastruktur. Da kan vi opprettholde produksjonen. Ordningen er viktig for å kunne tilfredsstille petroleumslovens bestemmelser om å utnytte ressursene maksimalt, sier Nygård.Gir økt aktivitet

OD påpeker at arbeidsbetingelsene i TFO-ordningen gir raskere sirkulasjon av areal, noe som sammen med det store antallet tildelinger av utvinningstillatelser har gitt økt leteaktivitet i modne områder.

Ordningen har bidratt til å øke forutsigbarheten i tildelingspolitikken.

Dette har gitt selskapene bedre mulighet til langsiktig planlegging og bedre grunnlag for tildeling av ressurser. TFO-ordningen har videre bidratt til at mangfoldet i aktørbildet har økt.Møter motstand

Evalueringen av TFO-ordningen kom i stand etter at det i sin tid ble lovet at den skulle evalueres. Særlig miljøorganisasjonen har vært sterke motstandere av ordningen, som sikrer olje– og gassproduksjonen på norsk sokkel.

– Det er viktig ulike næringer og samfunnsinteresser blir hørt i et så viktig spørsmål. Denne høringen sikrer at jeg får et godt grunnlag når ordningen nå skal evalueres, sa Olje- og energiminister Terje Riis- Johansen da TFO-ordningen ble sendt ut på høring i midten av november.

Høringsinstanser er oljebransjen, fiskeriorganisasjonene, miljøbevegelsen og statlige tilsyn.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.