Texas tapte mot Førre

Geir Førre, gründer. Først Chipcon, deretter Energy Micro AS. (Bilde: Finn Halvorsen)
PÅ KNIVSEGG: Geir Førre kan ikke nektes å ansette tidligere kolleger fra Texas Instruments, men i fall han velger å gjøre det må han trå ytterst varsomt. Det er rettens konklusjon i saken mellom Førre og Texas Instruments. (Bilde: Finn Halvorsen)
ÅRETS INGENIØRBRAGD: I 2003 gikk Geir Førre og Chipcon helt til topps i Teknisk Ukeblads konkurranse Årets Ingeniørbragd. (Bilde: Finn Halvorsen)
TO OPTIMISTER: Disse to karene, Geir Førre (t.v.) og Øyvind Janbu, har dratt i gang selskapet Energy Micro AS. - Kom igjen om 10 år, da er vi 300 ansatte, sier de. (Bilde: Finn Halvorsen)
  • IT

Chipcon-gründeren Førre vant imidlertid en teknisk knock out.

Saken gjelder hvorvidt Førre kan ansette folk fra Texas Instruments i sitt nye selskap Energy Micro AS. Førre solgte gründerbedriften Chipcon til Texas Instruments i 2005 og sluttet selv i bedriften tidligere i år.

Førre har i sin sluttavtale med Texas en klausul om at han ikke aktivt kan rekruttere Texas-folk i en periode frem til 30. juli 2008. Texas på sin side hevder at han ikke under noen omstendighet kan ansette deres folk i denne perioden.

Avvist under tvil

Oslo byfogdembete skriver i sin kjennelse at det – om enn under betydelig tvil – byr på vanskeligheter å skulle dele saksøkerens rettsoppfatning der det gjøres gjeldende at klausulen setter absolutt og kategorisk forbud mot framsettelse av ethvert arbeidstilbud overfor ansatte hos Texas Instruments.

Dersom det ubetingete siktemål var å forby enhver ansettelse av Texas-ansatte i løpet av karensperioden, burde Texas Instruments i egenskap av kontraktsforfatter ha formulert dette i klartekst.

Balanserer på en knivsegg

Retten skriver at Førre i prinsippet ikke kan anses avskåret fra å framsette ansettelsestilbud overfor Texas-ansatte som helt og holdent av eget tiltak svarer på alminnelige arbeidsannonser eller tilsvarende kunngjøringer. Retten påpeker imidlertid at Førre i så fall velger å balansere på en knivskarp egg der det skal lite til før hans kontraktsforpliktelse må anses brutt.

Krenket forbud

Saken har dreid seg om fire navngitte personer, Øyvind Birkenes, Terje Lassen, Erik Færevåg og Jarle Bøe, samt noen flere ikke navngitte personer.

Retten er av den klare overbevisning at Førre har krenket forbudet i klausulen ved tilnærmelse overfor i hvert fall Øyvind Birkenes.

Birkenes og Bøe er ikke lenger kandidater til stilling i Energy Micro, mens Lassens rekruttering ble lagt på is i avvente av den rettslige avgjørelsen.

Retten skriver at eventuelle kontraktbrudd bør finne sin løsning gjennom erstatningsansvar eller minnelig avtale partene imellom.

Hvorvidt partene vil påkjære kjennelsen er ennå ikke klart. Ingen av partene ble tilkjent saksomkostninger.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå