Tetthetsmåler

Måleprinsippet baserer seg på at densitet måles via to trykksensorer med en bestemt avstand. Kompensering for temperaturendringer gjøres med en temperatursensor som er plassert midt mellom trykksensorene.

Instrumentet kan brukes både i tanker og rørledninger. Måleren kan plasseres vertikalt fra topp eller bunn i en tank for stillestående væske, men kan også plasseres i væskestrømmen.

Det innebærer at man kan kontrollere/regulere konsentrasjonen under prosessen, og deretter overvåke dem i eventuelle lagertanker. Nøyaktigheten er 0,0004 g/cm 3, og kan brukes i densitet fra 0,5g/cm 3 til 5g/cm 3.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå