Testsenteret på Mongstad åpnet

– CCS kan løse energidilemmaet og løfte folk ut av fattigdom, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Testsenteret på Mongstad åpnet

CO2-fangst på Mongstad

  • I dag åpnet statsminister Jens Stoltenberg (Ap) testanlegget for CO2-fangst på Mongstad i Nordhordland.
  • Testanlegget – Technology Centre Mongstad (TCM) – er første trinn i det som statsministeren i nyttårstalen i 2007 kalte «Norges månelanding».
  • Anlegget har kostet 5,9 milliarder kroner og skal teste ulike metoder for fangst og rensing av CO2 fra oljeraffineriet og varmekraftverket som er i drift på Mongstad.
  • Hensikten er å finne billigere og bedre metoder for CO2-fangst slik at teknologien kan brukes for å rense både Mongstad-anleggene og andre anlegg rundt om i verden.
  • Når det er hentet erfaring fra testingen, skal politikerne bestemme om det skal bygges et såkalt fullskala renseanlegg på Mongstad. Det skal kunne rense all forurensing fra raffineriet og kraftverket.
  • Fullskalaanlegget er selv månelandingen. Regjeringen har flere ganger utsatt tidspunktet for avgjørelsen. Etter den siste utsettelsen kan en avgjørelse tas i 2016 og et fullskalaanlegg stå ferdig i 2020.
  • Kostnadsberegningen for et fullskalaanlegg er økt voldsomt siden planene først ble lansert. De siste kostnadsoversiktene tyder på at fullskalaanlegget vil koste over 25 milliarder kroner.
  • I vår dukket det opp en ny trussel mot månelandingen på Mongstad. Statoil har tapt mange milliarder kroner der de siste årene, og antydet at raffineriet kan bli lagt ned.

Kilde: NTB

– I dag åpner vi det mest avanserte testsenteret for fangst og lagring av CO2 i hele verden. Det er et unikt testsenter til å møte en av de største utfordringene i vår tid, sa Stoltenberg da han åpnet Teknologisenter Mongstad (TCM) i dag.

– Dette prosjektet er viktig både for Norge og for resten av verden. Verden trenger mer energi for å løfte millioner ut av fattigdom. På samme tid eskalerer CO2-utslippene. CCS [Carbon Capture and Storage] er nøkkelen til å løse dette dilemmaet. Det er vår eneste mulighet til å få ned utslippene fra fossile energikilder, sa Stoltenberg.

Les også: Grønt lys for Mongstad

– Stort potensial

Også EUs energikommisær Günter Oettinger var til stede på åpningen.

– CCS-teknologien har et stort globalt potensial. Dette senteret er en viktig milepæl og vil skape nytt momentum i utviklingen av ny CCS-teknologi i Europa, sa Oettinger.

Samtidig med at de prominente gestene holdt sine innlegg, kunne man høre høylydte rop fra demonstranter som krevde at den nye kraftlinjen til Mongstad legges i kabel.

Forskningsrådet og Gassnova: Mongstad kan bane vei for CO2-rensing over hele verden

1200004749.jpg

To teknologier

Teknologisenter Mongstad (TCM) er verdens største senter for testing av CO2-fangstteknologier, og er en sammenslutning av den norske stat ved Gassnova, Statoil, Shell og Sasol.

I første omgang er det Alstom og Aker som skal teste sine teknologier.

Alstoms metode går ut på at man gjennom en kjemisk prosess får CO2 i røykgassen til å binde seg til kjølt ammoniakk i form av karbonater i en vannløsning.

Ved oppvarming av løsningen frigjøres ren CO2 som kan komprimeres for lagring, mens ammoniakken kan resirkuleres og benyttes på nytt.

Les også: Vurderer å legge ned Mongstad

Giske ville gi Mongstad bedre vilkår

– Regjeringen har blitt advart om Mongstad 

Aminteknologi

Aker Solutions satser på aminteknologien, som er velkjent fra prosessindustrien og som er ganske lik ammoniakkmetoden.

Først kjøles røykgassen ned, så slippes den inn i bunnen av et absorbasjonstårn. Her stiger gassen oppover og møter aminvæske som flyter nedover, og aminvæsken absorberer CO2.

Den kjemiske reaksjonen reverseres senere ved oppvarming, og CO2 og aminvæsken skiller lag. Aminvæsken resirkuleres og brukes på nytt.

Les også: – CCS blir lønnsomt i 2030

Oljebransjen vil tjene penger på CO2-lagring 

Inviterer nye aktører

TCM inviterer også eiere av helt nye teknologier til å demonstrere dem ved bruk av det ledige arealet tilknyttet infrastrukturen på Mongstad.

Interesserte leverandører vil også delta i en anbudsrunde for videre bruk av amintestanlegget etter at det eksisterende testprogrammet er fullført innen utgangen av 2013.

Les også:

Giske ville gi Mongstad bedre vilkår

Frykter at produksjonen flyttes til billigland 

Mongstad gir eksportoverskudd

Norske raffinerier kan straffes for klimatiltak

Konkurs etter Mongstadtrøbbel 

Les mer om: