Testet i to år: Elbussene har bare klart drøyt halvparten av ventet kjørelengde

To av Københavns busslinjer blir om ikke så lenge lagt om til utelukkende å skulle betjenes av elbusser, blant annet med såkalt «opportunity charging». Den danske hovedstaden kan i den forbindelsen trekke på en rekke erfaringer fra linje 3A.

Testet i to år: Elbussene har bare klart drøyt halvparten av ventet kjørelengde
Ved prosjektstart var det en forventning om at hver av bussene skulle kjøre cirka 4000 kilometer i måneden. I snitt har de kjørt rundt 2300 kilometer. Foto: Movia

I desember begynner København kommune for alvor å handle ut fra ambisjonene om å fase ut dieselbusser innen 2025. Dette skjer ved å sette inn elbusser på to busslinjer, linje 2A og linje 18. Det tilsvarer 41 busser i alt, eller godt og vel 15 prosent av den totale bussdriften.