Tester salt som solvarmelager

Saltbatterier kan benyttes både som korttids- og langtidslagre for solvarmeanlegg i eneboliger, og sannsynligvis også for solceller og varmepumper, viser et dansk ph.d.-prosjekt.

Tester salt som solvarmelager
Gerald Englmaier forsker på varmelagring i salt ved Danmarks Teknologiske Universitet. Han har demonstrert hvordan solfanger, varmtvannsbeholder og saltbatteri kan fungere sammen. Foto: Ingeniøren.dk

Lagring av solvarme i et såkalt saltvarmelager ser ut til å fungere bra, og det samlede systemet vil være i stand til å forsyne et passivhus med tre beboere med 71 prosent av varmen og varmtvannet de trenger, året rundt i et dansk klima.