LUFTFART

Tester om droner kan erstatte fly for landskapsmåling

Nasjonalt testprosjekt i Sandnes.

LASERDRONE: Dronen Staaker BG200 fra Nordic Unmanned er utstyrt med en 6 kilos laserscanner.
LASERDRONE: Dronen Staaker BG200 fra Nordic Unmanned er utstyrt med en 6 kilos laserscanner. Foto: Jon Moe, Kartverket

Gjennom hele året kartlegges Norge fra lufta med kameraer og laserskannere. Dette er tradisjonelt gjort fra vanlige fly med påmonterte sensorer, men nå tester Sandnes kommune bruk av droner for å utføre den samme oppgaven. Det nasjonale prosjektet foregår i samarbeid med Statens kartverk og droneselskapet Nordic Unmanned.