Tester flyvedlikehold på skip

Ny metode kan redusere behovet for vedlikehold på skip.

Tester flyvedlikehold på skip
Forskningsskipet Gunnerus har testet prediktivt vedlikehold. Foto: Privat

Vedlikeholdet av kritisk utstyr på skip skjer som regel i faste intervaller basert på kunnskap om hvordan motoren og annet utstyr slites. Motorhavari kan det tyde på at vedlikeholdet ikke har vært godt nok, men så lenge motoren går er det vanskelig å si om det er gjort for mye vedlikehold.