Tester ethernet og LAN

Tester ethernet og LAN

Elma Instruments lanserer Elma KE 7200 som verifiserer og hjelper til å løse alle typer av Ethernet installasjoner – enkelt fra essensiell kobbertest til test av aktive IP PING. KE7200 tester for gjennomgang, åpne forbindelser, kortslutninger, kryssede og splittede par. Instrumentet kan vise lengden på kabelen og avstanden til en eventuell feil – helt ned til 1m, ved hjelp av den innbygde TDR funksjonen. Instrumentet finner og viser tilsluttede nettverk og deres IP/MAC adresser, hvor de tilknyttede enheter kan Ping´es en og en. KE7200 tester PoE, samtidig kan den også detektere tilgjengelig type og det effektnivå som finnes i installasjonen.

KE7200 har følgende egenskaper:

individuell programmering av aktive remoteenheter visning av liste over aktivt utstyr med IP og navn, PoE test iht. IEE802.3 standard og aktuell tilgjengelig effekt blinker ved tilkoblet aktivt utstyr, innbygget tonegenerator samt visning av lav batterispenning og auto-av funksjon.

Les mer om: