Tester elektronisk valg

Tester elektronisk valg
KANINER: Prosjektleder Henrik Nore bruker folkeavstemminger som prøvekaniner før ilddåpen i kommunevalget neste høst. Bilde: Espen Zachariassen

Denne måneden skal det nye e-valgsystemet testes ut i folkeavstemninger i fire kommuner.Les mer om prosjektet her: E-valg kommer i 2011Sandnes skal ha råd om etablering av en bypark, og Mandal lar folket påvirket navnet på en ny bro.Trafikk

I Vefsn og Hammerfest lar kommunen spørsmål om trafikkavvikling gå ut til rådgivende folkeavstemning.

Disse kommunene er testkommuner for e-valgprosjektet: Disse blir prøvekaniner i 2011E-valget foregår over internett, og målet er å ha en god nok løsning på plass ved kommunevalget høsten 2011.Ingen spørsmål

I oktober ble det gjort forsøk med valg til ungdomsråd i Bodø og Ålesund.

Prosjektleder Henrik Nore skriver E-valgbloggen at det ikke kom et eneste spørsmål til brukerstøtte underveis.

Det tolker han som at løsningen er enkel og brukervennlig.

Les mer om: