SAMFUNN

Terrorsikring koster flesk

Forsvarets Forskningsinstitutt FFI har undersøkt hva det ville koste å gjøre massetransport bedre sikret mot terrorangrep. Det er til å få bakoversveis av.

Dagens transportberedskap er ikke tilpasset disse utfordringene, heter det i rapporten. Å gjøre transporten sikrere, vil koste godt over to milliarder kroner.

FFI har nylig avsluttet sårbarhetsstudien, som ble laget på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet og Direktoratet for sivilt beredskap.

Først og fremst er det behov for bedre samordning av kriseberedskapen på tvers av transportgrenene. Dessuten bør man gjennomgå brannsikkerheten og -rutinene der mange ferdes.

I tillegg har FFI vurdert tiltak for å bedre terrorberedskapen i folkerike persontransportterminaler.

Styrking av kriseberedskapen har en merkostnad på 2,36 mill kr i en tiårs periode. Rapporten konkluderer også med at transportsektoren i det store og hele er robust. Det er først ved flere samtidige hendelser at alvorlig svikt i transporten vil oppstå.

Studien, som er en del av FFIs forskning på beskyttelse av samfunnet (BAS), viser blant annet følgende:

Deler av transportberedskapen er ikke tilpasset dagens trusler - spesielt gjelder dette Transportberedskapsorganisasjonen (TBO), som ble etablert i 1950-årene.

Krigstrusselen som transportberedskapen har vært innrettet mot, har redusert aktualitet, men trusselen fra terrorister er blitt mer reell; enkeltvis er transportmidler, trafikkstyring og deler av infrastrukturen sårbare dersom de blir utsatt for angrep - men transportsektoren som helhet er likevel robust. Det skal mange samtidige anslag til før den nasjonale kapasiteten blir redusert så mye at det blir et alvorlig problem.

Konsekvensene av terrorhendelser mot transportsektoren kan bli tap av liv og helse, og ved flere samtidige anslag kan konsekvensene bli store og uoversiktlige. Det vil da kreves en nasjonal ledelse.

Selv en geografisk avgrenset hendelse vil, hvis den er stor nok, kunne få konsekvenser for hele nasjonen. Myndighetene bør derfor forbedre kriseplanene og beredskapen for å kunne håndtere dagens trusselbilde. Hvis krisen vedvarer over tid, er det viktig at redningsarbeidet er dimensjonert slik at det er utholdende.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.