PRODUKTNYHETER

Termostattøffing

Alle nødvendige marine godkjennelser skal være på plass. Termostaten er egnet til overvåkning og alarmsystemer.

Danfoss introduserer også magnetventiler av sinkningsfri messing (DZR). EV250B er en ventil som egner seg til varmesystemer og andre sirkulerende systemer med lave eller varierende trykkforhold. I tillegg viser leverandøren en spole som kan klikkes på med et håndtrykk og demonteres med en skrutrekker.

(hr)

Les mer om: