Tenker nytt om brukte bygg

Statsbygg og medlemmer av Grønn Byggallianse hadde behov for en veileder for bestilling av ombrukskartlegging. Nå er første utgave ferdig.

Tenker nytt om brukte bygg
KA13-prosjektet i Oslo har fått mye oppmerksomhet for sin ombruksfilosofi. Nå skal ombruk bli enklere for større deler av byggebransjen. Illustrasjon: Mad arkitekter

Statsbygg har som mål å være pådriver i omstillingen til sirkulærøkonomi og vil ha oversikt over hva som kan gjenbrukes i sine i rive- og rehabiliteringsprosjekter.