PRODUKSJON

Tenk helhet - spar kostnader

Tilstandskontroll brukes til å overvåke et anleggs kondisjon kontinuerlig. Vedlikeholdet planlegges ved å stille en diagnose over tilstanden.

- Like viktig er det at systemet kan forutsi, stille en prognose om mulige feil som vil oppstå . Dermed kan nødvendige tiltak settes i verk for å hindre at feil oppstår, sier senioringeniør Anders Valland i Marintek i Trondheim.

- Det er viktig at tilstandskontrollen inkluderer hele anlegget. Ikke hver eneste detalj, men det må gjøres en grundig avveining av hvilke data som skal overvåkes.

Roterende maskineri

Spesielt store og kritiske deler på offshoreinstallasjonene som gassturbiner, store pumper og elektromotorer er gjenstand for tilstandskontroll og diagnose. I tillegg brukes tilstandskontroll på statisk utstyr som for eksempel korrosjonsovervåkning.

Marintek arbeider med flere prosjekter innen feltet. Ett går ut på å inkludere små elektromotorer. De brukes i større utstrekning i prosessanlegg og kan styre kritiske komponenter som ventiler.

- Poenget er at du har mange slike. Med et overvåkningssystem kan du da drive sikrere og dermed spare penger, sier Valland.

Vedlikeholdsplanlegging

Marintek har arbeidet mange år med tilstandskontroll og diagnostisering for å få etforbedret vedlikehold. - På gassturbiner er vi kommet veldig langt fordi mye av dette er utviklet i flyindustrien, sier Valland.

Oljeselskapene sitter med svært god kompetanse innen enkeltområder, men det er helheten og overordnede systemer Marintek arbeider med. De ser også mer på tvers av disipliner og faggrenser.

- En overordnet vurdering av installasjonen vil avdekke hvor det er viktig å bruke tilstandskontroll og dermed få effekt av den. Der det er formålstjenlig, bør diagnostikk og prognostisering inkluderes, hevder Valland.

Valland mener at også logistikk er et viktig bidrag til vedlikeholdsstyringen: - På en offshoreinstallasjon må reserveutstyr bringes til havs, mens utstyret som skal repareres, må til land. Hvis dette koordineres bedre, kan man spare mye, hevder han.

Marintek har en del prosjekter som går på kost/nytte-modeller, men noe resultat foreligger ikke fra dette ennå.

Datautfordring

Valland påpeker at det er viktig å tenke på hvordan fornuftige datasystemer rundt tilstandskontroll skal bygges opp. Spørsmålet er hvordan systemene kan hjelpe operatøren til å gjøre de riktige valg. Det dreier seg om beslutningsstøtte.

-Vi vet av at de fleste systemer slår feil en eller annen gang. Derfor trenger vi fagfolkene i framtida også, sier Valland.

Under innføring

Norsk Hydro bruker tilstandskontroll på feltene i Nordsjøen. Et vedlikeholdslag satt sammen av folk fra flere disipliner sitter på land og utarbeider prognoser for utstyr på plattformer. Deretter skipes vedlikeholdsgjengen til havs sammen med nødvendige reservedeler og verktøy.

- Dette gir et mer effektivt vedlikehold. Alle dataene overføres til land og studeres der. Vi slipper å ha faste mannskaper om bord på plattformene for å vente på hendelser. Nå reiser vårt team ut og gjennomfører det nødvendige vedlikeholdet på 14. dagers rotasjonsbasis. Vi sparer flere skift med folk på anleggene til havs og får økonomi til å drive feltene lengre, forteller direktør for oljevirksomheten i Norge, Torgeir Kydand til TU.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.