Teller flaskene

Data som for eksempel holdbarhetsdato, antall flasker og leiekontrakter og kostnader. Denne informasjonen samler AGA med elektroniske brikker som sitter på hver gassflaske. (dd)