Telenor-tro telekunder

  • ikt

Flere nye teleaktører har etablert seg i Norge siden dereguleringen, både på forbruker- og bedriftsmarkedet. Men ingen av dem har klart å rokke ved Telenors dominans. MMI-undersøkelsen viser også at konkurransesituasjonen i Norge ikke skiller seg vesentlig fra det svenske markedet.

Liten forskjell

– Vi ser riktignok at 15 - 20% i privat- og bedriftsmarkedet har byttet teleleverandør de siste to årene og byttepotensialet ligger på rundt 570.000 kunder. Men den helt dominerende gruppen er fremdeles de som svarer at de ikke har vurdert å bytte leverandør. Det er ikke lett for nye aktører å oppnå markedsandeler i dette markedet, sa MMI-direktør Leif Henrik Husom under et foredrag på Telecom Expo 2000 i Oslo denne uka.

Grunnen er at Telenor har et godt tilbud og at de har vært flinke til å posisjonere seg i den nye konkurransesituasjonen. Markedet ser ganske enkelt ikke særlig store forskjeller i profil eller tjenestetilbud fra de ulike nye aktørene. Kundene finner det ikke bryet verdt å bytte. Men har de først byttet en gang, er de lettere å påvirke senere. De nye aktørenes utfordring er å sørge for å redusere kundenes byttebarrierer, men samtidig sørge for å beholde dem når de først har byttet. Dette er som man skjønner ingen lett oppgave.

Pris viktigst

Både i privat- og bedriftsmarkedet er pris viktigste bytteårsak. Undersøkelsen viser imidlertid at først når prisforskjellene kommer opp i størrelsesorden 30% blir det et vektig virkemiddel i kampen om kundene.

– Med 10 - 15% prisavslag sparer forbrukerne lite på å bytte leverandør i forhold til husholdningens totale netto disponible årsinntekt, påpekte Husom.

Undersøkelsen har tatt for seg både fasttelefoni, mobiltelefoner og Internett-tilknytning. Det viser seg at det er i Internett-markedet konkurransen fungerer best.

Husom pekte i sitt foredrag på det paradoks at mens det ofte er arbeidsgiver som dekker brukernes kommunikasjonskostnader, rettes de nye teleaktørenes markedskommunikasjon seg oftest direkte mot brukeren.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå