Telenor kjøper svensk vindkraft

Telenor får dekket 86 prosent av strømbehovet med svensk vindkraft.

Telenor kjøper svensk vindkraft
Telenor har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale med Hydro REIN som garanterer fornybar energi til Telenor Norges operasjoner. Foto: Fred. Olsen Renewables

Telenor inngår en langsiktig kraftkjøpsavtale om kjøp av svensk vindkraft.