DATATELE

Telenor inn på teppet

Jon Fredrik Baksaas (47) er ansatt som ny Telenor-sjef etter Tormod Hermansen.
Jon Fredrik Baksaas (47) er ansatt som ny Telenor-sjef etter Tormod Hermansen. Bilde: Arkivfoto
Joachim Seehusen
28. juni 2007 - 12:08

Det var på en pressekonferanse i morges at Navarsete gjorde det klart at Telenors handlinger ikke uten videre er akseptable.

– Jeg har bedt Post- og teletilsynet se på saken og gi meg en rapport. Den skal være ferdig senest 1. august, men helst tidligere, sa Navarsete.

Krever åpenhet

– En åpen nettstruktur er helt grunnleggende, fastslo statsråden.

Når Telenor fra 1. juli går ut av NIX-samarbeidet betyr det at de kun vil bruke sitt eget nett, og ta betalt for trafikken som går der. Det betyr at både nettleverandører og andre aktører som bruker nettet må betale Telenor for å sende og motta informasjon.

Feil vei

Med dette har Telenor brutt prinsippet om nettnøytralitet som har ligget til grunn for internett verden over i hele nettets levetid.

Nettnøytralitet vil si at all datatrafikk er like høyt prioritert.

Professoral hjelp

VG-nett skriver at jusprofessor ved Colombia University, Tim Wu, definerer nettnøytralitet slik:

"Network neutrality is best defined as a network design principle. The idea is that a maximally useful public information network aspires to treat all content, sites, and plastforms equally."

VG-nett oversetter dette til: "Nettverksnøytralitet er best definert som et strukturelt prinsipp. Idéen er at et mest mulig offentlig informasjonsnettverk skal strebe etter å behandle innhold, nettsider og plattformer likt."

Les mer om: