IT

Telenor fokuserer på innovasjon

Morten Karlsen Sørby får styringen i Telenors nye satsing på forskning og innovasjon.
Morten Karlsen Sørby får styringen i Telenors nye satsing på forskning og innovasjon. Bilde: Trond Heggelund
Trond Gram
17. apr. 2009 - 11:05

Tidligere het det Televerkets forskningsinstitutt. Men med børsnoterting og internasjonal satsing ble arbeidsspråket engelsk og navnene endret til Global Coordination, Research & Innovation og Group Strategy.

Nå samler Telenor de tre enhetene under det litt enklere Group Business Development & Research, som skal ledes av konserndirektør Morten Karlsen Sørby.

Teknologisk konvergens

- Den teknologiske konvergensen mellom telekommunikasjons- og IT-sektoren skaper behov for sterkere fokus på innovasjon og fornying, samt utvikling av nye forretningsmodeller, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i en melding.

Han mener at sammenslåingen av kompetanse og aktiviteter vil styrke innovasjon og forretningsutviklingen i Telenor-konsernet.

Tradisjon for forskning

Forskning har en lang tradisjon i Telenor. På 1980-tallet ble sentrale deler av GSM-systemet utviklet i samarbeid med forskningsmiljøet i Trondheim. På midten av 90-tallet sprang nettleseren Opera ut av forskningsinstituttet.

Men i de senere årene har det blitt mindre grunnforskning og mer anvendt forskning og Telenor, som Televerket heter nå, er ikke lenger i tet teknologisk sett.

Skal finne ny Norden-leder

Nå vil selskapet skape en enda sterkere drivkraft rundt forforretningsutvikling, forskning og innovasjon ved å samordne og knytte utviklingsaktivitetene tettere til forretningsdriften.

Morten Karlsen Sørby er i dag konserndirektør og leder av den nordiske virksomheten i Telenor. Han har tidligere vært administrerende direktør for Telenor Mobile og daglig leder for Telenor International AS.

Inntil videre er det Jon Fredrik Baksaas som overtar ledelsen av Norden-virksomeheten, sammen med Ragnar H. Korsæth.

Les mer om: