DATATELE

Telemedisin kan halvere ventetiden

RASKERE BEHANDLING: Henvisningene fra fastlegen til sykehuset skal i fremtidien sendes digitalt over helsenettet . Dette vil komme pasienten til gode, hevder Knut Magne Augestad (til venstre).
RASKERE BEHANDLING: Henvisningene fra fastlegen til sykehuset skal i fremtidien sendes digitalt over helsenettet . Dette vil komme pasienten til gode, hevder Knut Magne Augestad (til venstre). Bilde: Gastrokirurgisk avdeling ved UNN

Elektroniske kort

  • Prosjektet Ett-Stopp er en del av doktorgraden «Nye telemedisinske tjenester ved en kirurgisk avdeling».
  • Prosjektet starter i januar i år og skal vare fram til utgangen av 2010.
  • Arbeidet er finansiert av telemedisinsk forskningsutvalg i Helse Nord.
  • Forsøkene skal gjennomføres i samarbeid med gastrokirurgisk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.
  • De elektroniske kortene for direktehenvisning skal lages av Well diagnostic.s

Dette er telemedisin

  • Telemedisin er undersøkelse, overvåking, behandling og administrasjon av pasienter og opplæring av pasienter og personale via systemer som gir umiddelbar tilgang til ekspertise og pasientinformasjon.
  • Dette er uavhengig av hvor pasienten eller relevant informasjon er geografisk plassert.

Kilde: Nasjonalt senter for telemedisin

Ett av delprosjektene i doktorgraden «Nye telemedisinske tjenester ved en kirurgisk avdeling» skal se på om de kan redusere ventetiden i enkel dagkirurgi.

Tilstander som brokk, gallestein og «tvilling» er ikke livstruende og relativt enkle å behandle. Men de gir pasienten store smerter og fører ofte til sykemelding fra jobben. I dag må alle pasienter først henvises av fastlegen til sykehuset. Der må de gjennom en ny undersøkelse før de får time til selve operasjonen.

Vil spare ressurser

- Vi vil gjøre det mulig for fastlegen å skrive så presise henvisninger at pasientene kan få time til operasjon uten å måtte bli undersøkt på nytt på sykehuset, forteller lege og doktorgradsstudent Knut Magne Augestad på Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø.

Dermed trenger pasienten bare å dra én gang til sykehuset istedenfor to. Ettersom hver avdeling ved sykehuset mottar flere hundre henvisninger hvert år, betyr det også at sykehuset frigjør ressurser og penger, som kan brukes til andre deler av pasientbehandlingen.

Elektroniske henvisninger

For å få dette til må forskerne lage nye, elektroniske skjemaer for slike henvisninger. Skjemaene må være så enkle og presise at man unngår misforståelser.

Når de nye henvisningene er klare, skal forskerne teste den nye teknologien og de nye rutinene på mellom 100 og 150 pasienter.

- Henvisningene skal sendes digitalt over helsenettet. Vi mener vi kan gjøre kommunikasjonen mellom fastlege og sykehus bedre og raskere på denne måten. Dét vil komme pasienten til gode, sier Augestad.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.