NTNU legger om teknologiutdanningene - dette gjør de andre lærestedene

Gamle høyskoler er vant til å endre seg etter arbeidsplassenes behov.

NTNU legger om teknologiutdanningene - dette gjør de andre lærestedene
Universitetene sier at de holder utdanningene sine relevante. Fra venstre: Oslomet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger. Foto: Kurt Lekanger, Sarah McDonald Gerhardsen, Ina Andersen.

NTNU legger om utdanningene sine for å gjøre dem mer relevante for en annen type arbeidsliv. Faktakunnskap er bare en del av kompetansen studentene trenger. Når maskinene overtar stadig flere oppgaver, blir en annen type kunnskap viktig, fortalte professor Geir Egil Dahle Øien til TU