Teknologislaver

  • ikt

Få norske bedrifter har satset så hardt på mobile kontorer som Telenor.

Leder av NITO-Telenor, Harald Stavn, sier at det stort sett er arbeidsgiveren som tjener på mobile kontorer og at det er kortsiktig å tro at at dette gir et bedre liv for de ansatte.

Til NITOs nettavis sier Stavn at han verken kan eller vil stanse denne utviklingen. Men han mener at intensjonen i arbeidsmiljøloven som en beskyttende lov for arbeidstakeren har blitt det motsatte - på grunn av praktiseringen av enkelte bestemmelser.

Han stiller derfor spørsmålet om dagens lovgivning gjenspeiler det individualiserte og mobiliserte arbeidsliv - som er i ferd med å gjøre de ansatte til slaver av teknologien på arbeidsgivers premisser.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå