Teknologisatsing

Det går frem av utkastet til nye læreplaner som ble lagt frem i midten av februar.

I første klasse på videregående trinn, er teknologi og design erstattet med bioteknologi som ett av seks foreslåtte hovedområder.