Teknologinyheter - lytt til radio

Teknologinyheter - lytt til radio
Bilde:

Odd Richard Valmot intevjues av Lise Askvik i programposten LISE.

Lydfilene er i mp3-format og kan spilles av i de fleste avspillingsprogram.

Gjengis med tillatelse fra P4.

Les mer om: