ELBIL

– Teknologinøytralitet har skadet tysk bilindustri

Bilindustrien jobber hardt for ikke å bli pålagt å lage elbiler. Det er noe av grunnen til at europeiske elbiler selger dårlig i Kina og blir et problem, mener tysk elbilforbund.

BMW har en teknologinøytral tilnærming til utslippsreduksjon. De jobber blant annet med hydrogenbiler, og er åpne for syntetisk drivstoff som kan gi netto CO2-nøytral biler med forbrenningsmotor.
BMW har en teknologinøytral tilnærming til utslippsreduksjon. De jobber blant annet med hydrogenbiler, og er åpne for syntetisk drivstoff som kan gi netto CO2-nøytral biler med forbrenningsmotor. Foto: BMW

Det er mange veier til målet om reduksjon i CO2-utslipp fra bilparken, og markedet må få bestemme. Det har vært mantraet fra bilindustrien, som har kjempet hardt for at fremtidens bilpolitikk ikke skal pålegge dem å lage elbiler.

Les mer om: