Teknologifanen heves

I over fem år har NITO kjørt prosjektet Teknologi i skolen for grunnskolen. Dette er overtatt av Nasjonalt Senter for Rekruttering til Naturvitenskapelige og Teknologiske Fag: Renate.

Disse tiltakene gjør veien lettere for alle som ønsker seg en teknisk utdanning og et teknologisk yrke.

NITO har dessuten nylig opprettet en egen studentorganisasjon, NITO-studentene.

Denne vil spesielt fokusere på ingeniørutdanningen - både faglig og pedagogisk.