- Teknologien avgjør

– 85 prosent av de siste års forbedrede lønnsomhet i oljeselskapene skyldes teknologiutviklingen.

Ett av tre satsingsområder i Shell er monoborebrønn – en oljebrønn med lik rørdiameter hele veien, som utvikles i nært samarbeid med Halliburton og Baker Hughes.

– Dette vil forenkle og redusere borekostnadene betydelig. Dagens brønner starter gjerne med 30 tommers størrelse, for å ende på ni tommer i reservoaret. Med en fast diameter vil dette bli mye enklere. Dette kan redusere størrelsen på rigger og boreutstyr.

Såkalte smarte brønner er et annet satsingsområde, også det i samarbeid med Halliburton. Det tredje området er 4D seismikk, hvor Shell regner med at det er mest å gjøre.

– Når vi får bedre kontroll med det som foregår i reservoaret, vil dette forbedre mulighetene og økonomien i rekke felt, sier Warren.

Årlig bruker Shell ca. 1,8 milliarder kroner til forskning og utvikling på oppstrømsaktiviteter. Totalt bruker oljeindustrien rundt 18 milliarder på denne typen forskning og utvikling.