Teknologiavtale med Japan

  • Samfunn

Statsminister Kjell Magne Bondevik reiser til Japan i mai. I samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet inviterer Norges Eksportråd og Norges forskningsråd norsk næringsliv til å delta på et forsknings- og teknologiseminar.

Seminaret tar for seg bioteknologi med marint fokus samt materialteknologi med vekt på funksjonelle materialer og fornybar energi.

Mer informasjon om invitasjon og påmeldingsskjema på Eksportrådets hjemmesider.