Teknologiavtale med Japan

  • Samfunn

Statsminister Kjell Magne Bondevik reiser til Japan i mai. I samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet inviterer Norges Eksportråd og Norges forskningsråd norsk næringsliv til å delta på et forsknings- og teknologiseminar.

Seminaret tar for seg bioteknologi med marint fokus samt materialteknologi med vekt på funksjonelle materialer og fornybar energi.

Mer informasjon om invitasjon og påmeldingsskjema på Eksportrådets hjemmesider.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå