IKT

Teknologi mot byråkrati

Moderniserings- og IT-minister Morten A. Meyer har lagt hodet på blokka. Han lover alle nordmenn hver sin personlige nettportal innen 1. juli neste år. Via din personlige Min Side på nettet, skal du få all hjelp og informasjon du trenger i forhold til stat og kommune.

En bieffekt er at byråkratiet blir mindre. Det er ministeren glad for. Om noen år trenger landet flere hender i arbeid til å løse andre oppgaver. Den offentlige vekst bremses og byråkratihender kan frigis. Motivet for Min Side er likevel å møte brukernes krav og ønsker.

Morten Meyer får ros fra alle hold for å sette ambisiøse mål. Likevel er det få som tror tidsfristen på 10 måneder kan holdes.

Sikkerheten skal ivaretas med PKI - Public Key Infrastructure, en kryptert og personlig digital signatur som bare du kan bruke.

- Datoen for lansering er knyttet til utviklingen av sikkerhetsløsningen PKI. Når den er på plass, vil det utløse en stor iver etter å utvikle nettbaserte tjenester.

Morten Meyer er også IT-minister. Det er avgjørende for IT-Meyer å fortelle alle som utvikler slike tjenester at disse skal være på innbyggernes premisser.

- Selv med 100 ulike offentlige nettjenester, må vi sørge for en felles og brukervennlig overbygning. Jeg har nok lagt hodet på blokka, men det skal jeg tåle, sier Meyer.Selv om den individrettede portalen skal være klar til 1. juli, fremholder han at dette er starten på et lengre utviklingsløp, som sikkert vil vare i tre-fire år.

- Det som haster er å lansere rammeverket slik at alle i det offentlige, uavhengig av sektor og forvaltningsnivå, kan rette seg inn etter dette. Så langt har jeg fått masse positive reaksjoner fra både staten og kommunene.

Meyer oppfordrer også IT-bransjen til å stille opp og være med på den nasjonale dugnaden som trengs for å skape en best mulig portalløsning.

Omfordeling

Etter hvert som nettbank er tatt i bruk av de fleste bankkunder, har mange bankansatte mistet jobben. Mye dobbeltarbeid er eliminert. Meyer er klar over at det samme vil skje når folk betjener seg selv i en nettportal.

- All omstilling kan virke truende ved første øyekast, men jeg mener at vi må bruke teknologi til å bygge ned det offentlige byråkratiet.

Han påpeker at tilgangen på ny arbeidskraft ikke er ubegrenset, samtidig som det blir stadig flere pensjonister. Snart vil også oljeinntektene gå nedover. - Hvis vi skal opprettholde og forbedre velferdssamfunnet, må vi frigjøre folk til andre oppgaver. Sagt på en annen måte: De som nå flytter ark og permer, må kanskje utføre pleietjenester eller utføre andre viktige oppgaver i stedet.

Penger nok

Meyer er heller ikke bekymret over økonomien til portalprosjektet. Han henviser til at offentlig sektor bruker mellom 11 og 12 milliarder kroner årlig på investeringer og drift av IT-systemer. Om fire år er beløpet nærmere 15 milliarder.

- Jeg tror vi kan finansiere utviklingen innen disse rammene, sier han. Meyer peker på at det er viktig å ha et nyansert forhold til personvern. Gjøres dette riktig, tror han Min Side vil styrke personvernet. Sannsynligvis vil det bygges inn en viss fleksibilitet i portalen slik at brukeren selv kan bestemme hvor mye av informasjonen den enkelte etat sitter på, skal kunne deles av andre.

Sikrer konkurranse

IT-konsulenter sitter og gnir seg i hendene og venter på store oppgaver. Accenture er godt posisjonert. Selskapet har hatt kontrakten på utviklingen av Altinn - en internettbasert innrapporteringskanal til det offentlige som både næringsliv og private kan bruke. Veien fra Altinn til Min Side er ikke så lang. Derfor frykter konkurrentene at Accenture har en fortrinn.

Meyer avviser at Accenture stiller med bedre kort på hånda enn andre.

- I tillegg til å være IT-minister er jeg også konkurranseminister. Det er viktig at vi stimulerer til konkurranse, sier han.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.