ARBEIDSLIV

Teknolog leder klinikk

Hild Lamvik
18. jan. 2002 - 07:00

Torbjørn R. Hoffstad ble på nyåret øverste sjef for 400 leger, sykepleiere og andre medarbeidere på Vestfold-sykehusets største avdeling, med 155 sengeplasser og en årsomsetning på 200 millioner kroner. Så vidt sykehusdirektør Bjørn Grønli kjenner til, er dette første gang i Norge at en person uten helsefaglig bakgrunn blir tilsatt som leder for en medisinsk sykehusklinikk.

- Vår virksomhet er i realiteten en stor bedrift, med behov for en erfaren leder med gode lederegenskaper. Men det har ikke vært vanlig å tenke slik i sykehussammenheng, sier Grønli. Omlegging til statlige helseforetak fra nyttår innbefatter styring etter bedriftsøkonomiske prinsipper i sykehus-Norge, og baner veien for en ny type sykehusledere.

Kunnskapsorganisasjon

Kommandoposten Torbjørn R. Hoffstad overtar etter nærmere 20 år i næringslivet, er den kanskje viktigste kommandoposten ved Sykehuset i Vestfold (SiV). - Sykehuset er en spennende kompetanseorganisasjon. Min utfordring som leder blir å skape en interessant arbeidsplass for alle medarbeidere, og forene holdninger og tenkemåter på tvers av profesjonsgrenser i organisasjonen, sier Hoffstad.

Han tror tålmodighetsprøven kan bli den aller største utfordringen: - Fra næringslivet er jeg vant til at når en beslutning er tatt, er det bare å kjøre på. Her er det nok større treghet i systemet.

Med seg i ledergruppa har Hoffstad de seks øvrige klinikksjefene. Av dem er fire leger og to sykepleiere.

Kjenner helsevesenet

Hoffstad er sivilingeniør innen elektro fra NTH. Men med medisinsk-tekniske emner i fagkretsen og ti års erfaring innen Siemens sin elektromedisinske divisjon, har 46-åringen god innsikt i sykehussektoren. Han var blant de første i Norge med klinisk/teknisk kompetanse innen MR (magnetisk resonanstomografi), og jobbet på heltid med MR-aktiviteten på Rikshospitalet i et par år på midten av 1980-tallet.

- Jeg holder fremdeles tritt med radiologene i diskusjon innen MR, forsikrer klinikksjefen.

Bred ledererfaring

Hoffstad har ledererfaring fra Vestfold-bedriftene Norwegian Applied Technology, Colifast System ASA og Resonans AS. De siste to årene har han vært konsernsjef i Goodtech ASA i Stokke, som er et internasjonalt miljøteknologiselskap.

- Det blir spennende å forsøke å overføre konserntankegangen fra næringslivet til det offentlig helsevesenet, sier Hoffstad.

Han innrømmer at forskjellen fra næringslivet er stor etter én uke i nyjobben: - De første dagene har gått med til å administrere korridorpasienter. Trangboddheten er nedslående, og det er frustrerende å se erfarne leger være nødt til å drive med logistikkoperasjoner fremfor det de er gode på. Og møterommene: Vi sitter så trangt at vi nesten ikke får opp døra, sukker den tidligere konsernsjefen, som dermed har nok å henge fingrene i fremover.