Tekniske legobyggere

Tekniske legobyggere
Bilde: Mona Sprenger

FIRST Lego League er en skandinavisk teknologiturnering for barn i alderen fra 10 til 16 år. Hvert år blir det gitt et oppdrag som deltakerne skal løse ved å bygge og programmere en Lego-robot. Deretter skal de svare på en teoretisk oppgave.