ARBEIDSLIV

Teknamedlemmer lønnsvinnere

Tekna-medlemmer er blant lønssvinnerne i siste oppgjør.
Tekna-medlemmer er blant lønssvinnerne i siste oppgjør.
5. des. 2005 - 10:02

Oversikt over Teknisk-naturvitenskapelig forenings (Tekna) lønnsstatistikk for medlemmer med høyere teknisk naturvitenskaplig utdanning pr. 1.9.2005

Hovedhensikten med den årlige offentliggjøringen av noen hoveddata om lønnsforhold for medlemmer av Tekna, er å gi en oversikt over gjennomsnittlig lønnsnivå etter eksamensår.

Lønnsstatistikken er ingen tariff, men tallene er et hjelpemiddel til å oppnå en rimelig lønnsfastsettelse og lønnsutvikling.

Se vedlagte Excel-ark for detaljer.

Tar man utgangspunkt i eksamensår, må man ved lønnsvurdering ta hensyn til individuelle kvalifikasjoner, stillingens ansvars- og arbeidsområde og andre relevante faktorer. Utdrag av lønnsstatistikken vil også bli lagt ut på Teknas hjemmesider - www.tekna.no/lonn .

Lønns- og interesseutvalget i Tekna har vedtatt å begrense den statistikken som blir tilgjengelig for alle. Den åpne statistikken vil bare bli offentliggjort med gjennomsnittstall (aritmetisk middel). Dette er gjort for å synliggjøre at lønnsstatistikken er en del av medlemstilbudet til Teknas medlemmer.

På Tekna sine hjemmesider vil medlemmer ha tilgang til mer detaljert statistikk. Dette krever pålogging med medlemsnummer. For arbeidsgivere i alle sektorer, vil det også være mulig å få mer detaljert statistikk ved å henvende seg til Teknas generalsekretariat.Medlemmer av Tekna

I statistikken er kun medlemmer med utdanning tilsvarende minst sivilingeniør nivå med. Det betyr f.eks. at medlemmer som er tatt opp på bakgrunn av 3-årig utdanning og praksis, ikke er med i denne statistikken. Sivilingeniørene/master i teknologi utgjør 79 prosent av medlemmene i statistikken, cand. real/cand. Scient/master i realfag 13 prosent og cand. agric/jordskiftekandidater 4 prosent (hhv 10 og 15 prosent i statlig og kommunal sektor). De resterende utgjøres av andre utenlandske og norske utdannelser.Hvem er med

Det er bare heltidsansatte medlemmer som er med i statistikken. Alle spurte er bosatt i Norge. Alle yrkesaktive medlemmer i privat, statlig og kommunal virksomhet har fått tilsendt skjemaet, og det lages separate statistikker for de forskjellige sektorene. Medlemmer i NAVO-bedrifter er med i privat sektor.Svarprosent

32.800 medlemmer fikk tilsendt spørreskjema i september 2005. Det er registrert lønnsopplysninger fra 21.804 medlemmer, noe som tilsvarer en svarprosent på 66,5 prosent.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Et viktig skritt mot enda smartere boliger
Et viktig skritt mot enda smartere boliger


Lønnsbegrep

Teknas lønnsstatistikk opererer med følgende lønnsbegrep: Avtalt årslønn pr. 1. september, medregnet verdien av bonus/resultatlønn, provisjon etc utbetalt siste 12 måneder. I statlig sektor er også eventuelle B-trinn med.

De tall statistikken opererer med inneholder således ikke inntekt i bistilling, overtidsgodtgjørelse, fast bilgodtgjørelse, verdien av fri bil og vakttillegg. Lønnsstatistikken inneholder heller ikke verdien av fri avis og telefon eller andre naturalytelser.årets statistikk

Kommentar til

(Se Excel-ark)

Tallene viser en nivåøkning på 3,5 prosent i privat sektor. Med AK (alders-, kvalifikasjons- og avansementtillegg) på 2,1 prosent, gir det en gjennomsnittlig individuell lønnsvekst på 5,6 prosent. Tilsvarende tall for statlig sektor er hhv. 3,1 prosent, 1,2 prosent og 4,3 prosent. I kommunal sektor er tallene hhv. 3,6 prosent, 1,1 prosent og 4,7 prosent (se kommentarer under).

Det lave antallet medlemmer pr eksamensår gjør at tallene for kommunal sektor må brukes med forsiktighet.

I tabell 2 og figur 2 gis en oversikt over den faktiske lønnsutviklingen de siste årene for yngre medlemmer ansatt i privat virksomhet.

Kommentar til kurvene:

Kurvene er basert på Teknas lønnsstatistikk pr 1. september 2005, og viser lønn som funksjon av eksamensår.

Lønnen inkluderer avtalt lønn, eventuelle B-trinn/T-trinn i offentlig sektor, bonus og provisjon. Medlemmenes eventuelle pliktige pensjonsinnskudd (2 prosent i offentlig sektor) er ikke fratrukket lønna.

Overtidsgodtgjørelse, bilgodtgjørelse eller verdien av fri bil er ikke med i lønnsbegrepet, og heller ikke verdien av fri avis og telefon, eller andre naturalytelser.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.