SAMFUNN

Tekna ut i streik

Fredag skal også Tekna-medlemmer ta på seg streikebånd. Tekna-medlemmer i politiet tas ut, det vil i praksis si Kripos.
Fredag skal også Tekna-medlemmer ta på seg streikebånd. Tekna-medlemmer i politiet tas ut, det vil i praksis si Kripos. Bilde: Scanpix

Neste onsdag vil statlig ansatte Tekna-medlemmer ved Kripos, Folkehelsa samt Mattilsynet i Ålesund bli med drøyt 120 andre akademikere i streik.

Onsdag denne uka ble 125 akademikerer tatt ut. Konflikten trappes opp ved å ta ut rundt 130 Akademikere-medlemmer , hvorav drøyt 20 tilhører Tekna Stat.

Fredag formiddag overleverte Akademikerne navnelista på de nye streikende.

Rettslige implikasjoner

Rettssystemet rammes hardt. Politijuristene ble tatt ut i streik først, og nå kommer ca. 15 Tekna-medlemmer i Kripos ut på gata med streikebind på armen. Ved Folkehelsa er det Tekna-medlemmer tilknyttet Rettstoksikologisk som tas ut. Det betyr at analyser og vitenskapelig behandling av beviser og prøver tatt i forbindelse med kriminelle handlinger stopper opp.

Strategisk

Akademikerne vil ha ca. 260 medlemmer i streik fra og med 31. mai – dersom det ikke blir løsning på konflikten før den tid.

- Selv om vi ikke tar ut mange medlemmer i konflikt, klarer vi å vise arbeiodsgioverne at få kan ramme mange, sier Per Egeness, forhandlingssjef for Tekna Stat og nestleder i Akademikerne Stat til TU.no.

Det er tatt ut akademikere ved følgende steder: Politets utlendingsenhet, Kripos, Romerike politidistrikt, Oslo Politidistrikt, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Mattilsynet (Romerike/Grensekontrollen, Hovedkontoret, Ålesund og Distriktskontoret Nordre Vestfold (Larvik) samt Tønsberg).

Her kan du lese hvorfor Tekna og Akademikerner streiker.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.