FORUM

Tekna, NITO og ressursbruk

25. aug. 2008 - 11:48

MILJØ: I Øivind Moens debattinnlegg i Teknisk Ukeblad nr. 2508, side 88 utfordres vi med noen forslag for å spare ressurser, blant annet ved å utvide bruken av internett. På samme måte som Moen er også vi opptatt av miljø og forsvarlig ressursbruk. Både Tekna og NITO markerer jevnlig at ingeniørene både kan og vil bidra med gode forslag og praktiske løsninger for å møte behovet for bærekraftig ressursbruk. Dette gjøres både overfor medlemmene/tillitsvalgte og samfunnet rundt oss. Moens konkrete forslag er verken nye, – ei heller særlig radikale med unntak av spørsmålet om sammenslåing av organisasjonene.

I dag presenteres våre tjenestetilbud til medlemmer og tillitsvalgte i sin helhet på nettet, og kun i begrenset grad på papir. Eksempelvis kan alle medlemsbladene leses i sin helhet på nettet. Moens forslag mht. å redusere papirforbruk og porto er dermed gjennomført for lengst. Når det gjelder forslaget om å innføre "høye ekstrautgifter" for de som ønsker papirutgaver, har vi derimot tiltro til at medlemmene selv vil ta dette ansvaret og reservere seg når de anser det som ønskelig eller påkrevet.

Moen foreslår videre at valg kan gjennomføres kun ved internett. Det vil forundre oss om de som har deltatt i valgprosesser på representantskapsmøte/kongress vil synes Moens forslag er spesielt godt. En valgprosess består i å lete frem de beste kandidatene til de ulike vervene, og finne en totalt sett best mulig sammensetning av styrende organer. En slik prosess pågår ofte helt frem til selve valget, og deltagelse i prosessen er et personlig ansvar. Tryggheten for at de beste utvelgelsene gjøres, ligger ikke minst i kontakten med de øvrige som deltar i prosessen. Digitalisering av valg vil derfor redusere en viktig del av det demokratiske elementet knyttet til prosessen.

Moen foreslår også at Tekna og NITO kan slås sammen for å spare ressurser. Vi har selvfølgelig alltid visst at vi vil kunne tjene ressursmessig på en sammenslåing ettersom oppgavene og medlemstilbudene er svært like. Når sammenslåing likevel ikke er tema, er det fordi ressurssparing ikke har vært et argument for å gå inn i en slik prosess.

Sett fra vår side har både NITO og Tekna en klar vilje og evne til å ta i bruk nye teknologiske hjelpemidler og verktøy som gjør at vi har en forsvarlig ressursbruk innenfor rammen av en rasjonell og effektiv drift. Så selv om vi ikke bifaller alle Moens forslag, er det lett å være enige med ham i behovet for vettug ressursbruk.

Marianne Harg, president Tekna

Marit Stykket, president NITO

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.