Tegnet storkontrakt for gang- og sykkelvei i Nordre Follo

Viken fylkeskommune er klar til å bygge 1200 meter ny gang- og sykkelvei mellom Stenfelt og Greverud på fv. 152 Skiveien. Jobben skal gjøres av entreprenøren Leif Grimsrud AS.

Prosjektleder Anders Mjell i Viken fylkeskommune og daglig leder Magnar Kristiansen i entreprenørfirmaet Grimsrud AS signerte kontrakt.
Prosjektleder Anders Mjell i Viken fylkeskommune og daglig leder Magnar Kristiansen i entreprenørfirmaet Grimsrud AS signerte kontrakt. Foto: Viken fylkeskommune
29. nov. 2023 - 08:39
 
 

Viken fylkeskommune tegnet tirsdag kontrakt med Leif Grimsrud AS, for en tilbudssum på 139,8 millioner krone (uten mva). 

Det vil bli planlegging av byggestart og etablering av riggområde før nyttår, mens selve byggearbeidet starter i begynnelsen av 2024.

- Dette skal bidra til et mer helhetlig gang- og sykkelveinett i kommunen, og sikre trygg ferdsel for myke trafikanter, både på skoleveien og i retning Greverud senter og stasjonsområdene, sier prosjektleder Anders Mjell i Viken fylkeskommune.

Virginijus Sinkevičius og Alain Maron.
Les også

Splittet EU skal sette mål for utslippskutt i 2040

 

 

Et omfattende byggeprosjekt

Det nye tilbudet skal betjene gang- og sykkeltrafikk fra store lokale boligområder, og strekningen er dessuten planlagt som del av gjennomfartsåren for regional sykkeltrafikk på fv. 152 gjennom Follo.

- Dette blir et omfattende prosjekt da den nye gang- og sykkelveien vil gå gjennom tettbygde strøk, med flere avkjørsler og kryssområder, og den vil dessuten ligge nær jernbanelinjen. Det er derfor mange hensyn å ta i byggeprosessen, sier byggeleder Elena Wahl i Viken fylkeskommune.

Fakta om prosjektet:

  • Bygge en ca. 1200 meter ny gang- og sykkelvei.
  • Legge om ca. 200 meter av fv. 152 og ca. 270 meter av kommunal vei. Vi planlegger også å legge om private avkjørsler/adkomstveier.
  • Bygge om krysset Skiveien - Th. Kittelsens vei - Frydenbergveien til rundkjøring
  • Rehabilitere ca. 200 meter med fortau langs fv. 152
  • Legge ny hovedvannledning for Nordre Follo kommune på hele strekningen., pluss rehabilitering av dagens vann- og avløpssystem. Disse arbeidene omfatter rundt 25 prosent av total anleggskostnad.
  • Bygge ny adkomstvei til Sætreskogveien. Vi har også planlagt å bygge om deler av den kommunale gangbrua. 
  • Oppgradere flere av busslommene på strekningen. Plasseringen av busslommene må vi vurdere med hensyn til blant annet adkomstveier til boligområdene i området og overgangsmuligheter til jernbanen ved Oppegård og Greverud stasjoner.
  • Sette opp flere støttemurer langs hele strekningen. Det er prosjektert både plasstøpte støttemurer og støttemurer av natursteinblokker/betongblokker.
  • Sette opp ny veibelysning på hele strekningen
  • Legge om eksisterende høyspent-, lavspent- og signalkabler for Elvia, Telenor, Viken fiber og GlobalConnect

På samme tid skal entreprenøren legge ny hovedvannledning langs Skiveien for Nordre Follo kommune, og gjøre oppgraderinger av deres vann og avløpsnett. Dette omfatter rundt 25 prosent av det totale anleggsarbeidet. 

Tar hensyn til lokaltrafikk

Daglig passerer det 7 600 kjøretøy på Skiveien mellom Stenfelt og Greverud, der skiltet hastighet hovedsakelig er 60 km/t, mens den er 40 km/t forbi Greverud skole.

- En del av utfordringen er selvsagt å sikre framkommelighet for lokaltrafikken i byggeperioden, men vi har lagt planer for å imøtekomme dette behovet, sier byggeleder Elena Wahl i Viken fylkeskommune.

Prosjektet er knyttet til Bymiljøavtalen mellom Oslo og Viken fylkeskommune, og er dermed finansiert av Oslopakke 3. Det er Akershus fylkeskommune som vil overta byggherreansvaret fra 1. januar 2024. 

Prosjektet skal etter planen være ferdigstilt i oktober 2025.

 

Les også

Fem firmaer vil bygge ny trafikkløsning i Kongens gate i Trondheim

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.