PRODUKSJON

TBL sur på Bondevik

Tore Stensvold
14. okt. 2005 - 11:51

I TBLs kommentar kommer først en positiv registrering av at deres mangeårige ønske om økt avskrivingssats for maskiner endelig har fått gjennomslag i forslaget til statsbudsjett for 2006.

- Dette er industriens fanesak nr 1. Det er svært gledelig at avskrivingssatsene nå økes fra 20 prosent til 25 prosent. Det vil særlig virke stimulerende for investeringer i Norge, noe jeg håper Stoltenberg-regjeringen også innser og viderefører forslaget, sier TBLs næringspolitiske direktør Knut E. Sunde.

Malurt

Men i gleden over en erobret skanse, må Sunde også svelge bitter malurt fra et annet beger, ifølge TBLs pressemelding:

Stikk i strid med et enstemmig stortingskompromiss for ett år siden, foreslår Bondevik-regjeringen nå, i sitt siste statsbudsjett, å doble bedriftenes egenandel ved permitteringer.Dårlig husk

TBL lurer på om Kjell Magne har kort hukommelse.

- Industrien må kunne stole på at enstemmige vedtak i Stortinget holder lenger enn til neste statsbudsjett, sier Sunde.

Landsforeningen – som fra nyttår slås sammen med PIL (prosessindustrien) til Norsk Industri, mener regjeringen går mot stortingsflertallet.

- I tillegg foreslås det at 26 uker igjen skal innføres som maksimal permitteringslengde. Det er ingen trøst å antyde at en " endelig løsning" skal finnes i statsbudsjettet for 2007. Dette er et avskjedsbudskap Bondevik-regjeringen burde spart industrien for, fremholder han.Enstemmig i juni

TBL-direktøren minner om hva Stortinget enstemmig vedtok i juni i år:

”Stortinget ber regjeringen utarbeide et forslag til permanent regelverk for permitteringsreglene som fanger opp både konjunktur- og sesonghensyn, og legge dette frem i forbindelse med Statsbudsjettet for 2006.”

- Med et enstemmig Stortingsvedtaket som dette blir det for drøyt at regjeringen nå foreslår 26 uker, og at Stortingets anmodning skal løses om et år, sier Knut E. Sunde.Håper på Jens

Han poengterer at her får den rød-grønne Stoltenberg-regjeringen i løpet av få uker gjøre jobben Stortinget har bedt om.

Les mer om: