Tastefeil førte til utslipp

Tastefeil førte til utslipp
1700 liter svart kjemikalie ble sluppet ut fra Oseberg-feltet på grunn av at feil knapp ble trykket på. Bilde: Terje S. Knudsen/Statoil

Kjemikalier brukt offshore klassifiseres etter følgende fargekategori:

  • Svarte kjemikalier: kjemikalier som det kun unntaksvis gis tillatelse til utslipp av
  • Røde kjemikalier: kjemikalier som skal prioriteres spesielt for substitusjon i henhold til Klima- og forurensingsdirektoratets kriterier
  • Gule kjemikalier: kjemikalier med akseptable miljøegenskaper
  • Grønne kjemikalier: kjemikalier på PLONOR-listen (Substances used and discharged offshore which are considered to Pose Little or No Risk to the Environment).
  • Det finnes en forhåndsgodkjent liste over grønne kjemikalier. De øvrige kjemikaliene godkjennes ikke av myndighetene, men vil bli vurdert fra sak til sak.

Fredag 8. april skulle personellet på Oseberg-feltet utføre en feilsøking på en brannkanon til helidekk.

Feil knapp

I stedet ble knappen til safedekk trykket på, skriver Oseberg-operatør Statoil i varslingsbrevet til Petroleumstilsynet.

Tastefeilen førte til at 1.700 liter såkalt Arctic Foam 203 AFFF sluppet ut til sjøen.

Svart utslipp

Kjemikalet er klassifisert som rødt 5 i forhold til ytre miljø, men inneholder komponenter av svarte kjemikalier.

Utslippet blir derfor klassifisert som svart, skriver Statoil.

Les mer om: