Taredyrker mener sushi-tare kan gjøre næringen lønnsom i Norge

Myndighetene mener det ikke er godt nok dokumentert.

Taredyrker mener sushi-tare kan gjøre næringen lønnsom i Norge
Fjærehinnekonseptet. Illustrasjon: Polaralge/Arctic Seafood Research

Fjærehinnetare er taretypen med størst kommersiell verdi og samme type tare som den som brukes i sushipapiret nori. Den har så langt ikke blitt dyrket i Norge, men det vil Gunnar Skjellvik gjøre noe med.