Tar Statoil-trafikken

Tar Statoil-trafikken
SAMLER: Statoils nye avtale om datatrafikk samler kjedens skandinaviske stasjoner i ett nettverk. Bilde: Per Erlien Dalløkken

NextGenTel og TeliaSonera har tegnet en ny avtale med Statoil om levering av datatrafikk til samtlige av Statoils 720 stasjoner i Norge.Største kontrakt

De skal sørge for høykapasitetsnett for datakommunikasjon.

Avtalen har en varighet på fire år og er en av NextGenTels største avtaler innen datakommunikasjon hittil.Hele Skandinavia

I tillegg til de norske stasjonene, omfatter avtalen nettforbindelsen til Statoils 860 stasjoner i Sverige og 420 stasjoner i Danmark.

Det innebærer at stasjonene i alle de tre landene knyttes sammen i felles nettverk.Ett ben innenfor

TeliaSonera har fra før en fot innenfor kjeden gjennom sin kontrakt på datatrafikk til Statoil i Sverige.

Les mer om: