Tar selvkritikk i Ptil-brev

Tar selvkritikk i Ptil-brev
Øystein Michelsen har skrevet ned en rekke tiltak Statoil vil utføre for å forbedre sikkerheten. Bilde: Ole K. Helgesen

I dag leverte konserndirektør for utvikling og produksjon i Statoil, Øystein Michelsen, sitt svarbrev til Petroleumstilsynet (Ptil) på spørsmålene tilsynet stilte Statoil i forbindelse med gasslekkasjen på Gullfaks B 4. desember i fjor.

Trykk her for å lese hele svarbrevet

Ifølge direktøren er det satt i gang flere forbedringsaktiviteter i organisasjonen. I svarbrevet til Ptil skriver direktøren at selskapet blant annet vil bruke mer tid på å trene sine egne ledere. Andre aktiviteter er også satt i gang i de operative delene av organisasjonen og i landmiljøet.

– God samhandling mellom ledelse, foreninger og verneombud øker kvaliteten i HMS-arbeidet. Sammen er vi blitt enige om de viktigste områdene hvor vi skal samarbeide for å bedre HMS-standarden i selskapet, sier Michelsen i en pressemelding.

Forventer Statoil-forbedring

Forbedringspotensial

I brevet skriver Michelsen:

“Innen flere områder ser vi fortsatt behov for bevisstgjøring, mer konsistent arbeid og kompetanseheving både blant ledere og medarbeidere, for å kunne ytterligere forbedre vår styring av risiko.”

Michelsen skriver i sitt svarbrev at selskapet vil frigjøre mer tid for operative ledere, slik at de kan være mer til stede på arbeidsstedet.

Ptil kan stenge Gullfaksfeltet

Ny vurdering

– Dette vil bli gjort ved å teste ut alternativer til dagens standard daglige møtestruktur for ledere på sokkelen, skriver Michelsen.

Han skriver også at det vil gjennomføres en ny vurdering av potensialet for å overføre oppgaver fra sokkel til land.

Må redegjøre for Gullfaks-lekkasje

Opplæring av ledere

“Det vil gjennomføres et eget opplæringsprogram innen prosessikkerhet og barriere mot storulykker for ca 300 toppledere i Statoil, med fokus på hvordan sentrale ledelsesbeslutninger kan påvirke sikkerhetsnivået og risikoen for storulykker ved produksjonsanleggene.”

Selskapet sier også at de vil tydeliggjøre lederskapskravene i utvelgelse av kandidater til plattformsjefer og førstelinjeledere. Det vil også legges større vekt på økt kvalitet og oppfølging i utviklingsplaner for nye plattformsjefer og førstelinjeledere.

Les mer om: