Tar pulsen på batteriet

Tar pulsen på batteriet
BLYBOMBE: Det er om lag 80 kilo bly i batteriene på en lastebil. Å forlenge levetiden på batteriet er gunstig både for miljø og regnskap. Bilde: colourbox.com

Det vesle selskapet Jens Kleven Trading på Askim har dette året fått et markedsgjennombrudd blant dem som leverer og bruker nyttekjøretøy i Skandinavia.

Megapulse heter boksen som monteres på bilbatterier og er konstruert for å motvirke sulfatering på nye batterier og desulfatere eldre batterier.

Dette skjer elektronisk ved å tilføre spesifikke pulser i et antall av 5 000 per sekund rettet mot batteriets negative og positive plater. Disse bryter opp sulfatkrystallene som går tilbake til elektrolytten som aktivt materiale.

Les også: Det finnes ingen nullutslippsbiler

Ikke en pulslader

Innehaveren Jens Petter Kleven forklarer prosessen slik: Sulfatbelegget, som under utladningen legger seg på elektrodene, har en finkrystallinsk struktur. Om et blybatteri utsettes for ufullstendig ladning over tid, vil sulfatkrystallene vokse i volum. Dette vil sprenge på separatorer og cellekar med det resultat at disse deformeres og ødelegges. Etter en tid vil krystallene «stivne», og de vil under oppladning ikke la seg tilbakeføre til elektrolytten igjen.

Jens Petter Kleven har i åtte år solgt Megapulse. I år har han fått et markedsgjennombrudd for batterilevetidsforlengeren. Kleven holder til i Askim som ifølge kommuneledelsen har etablert en meget god gründerkultur i etterkant av at Viking dekk forsvant for 20 år siden.
Innehaveren Jens Petter Kleven forklarer prosessen slik: Sulfatbelegget, som under utladningen legger seg på elektrodene, har en finkrystallinsk struktur. Om et blybatteri utsettes for ufullstendig ladning over tid, vil sulfatkrystallene vokse i volum. Dette vil sprenge på separatorer og cellekar med det resultat at disse deformeres og ødelegges. Etter en tid vil krystallene «stivne», og de vil under oppladning ikke la seg tilbakeføre til elektrolytten igjen.GJENNOMBRUDD: Jens Petter Kleven har i åtte år solgt Megapulse. I år har han fått et markedsgjennombrudd for batterilevetidsforlengeren. Kleven holder til i Askim som ifølge kommuneledelsen har etablert en meget god gründerkultur i etterkant av at Viking dekk forsvant for 20 år siden. Per Erlien Dalløkken
Batteriet er blitt sulfatert.

Problemet med et batteri med sulfatering er at det blir mindre lagret energi, og dermed mindre tilgjengelig kraft, og høyere indre motstand og dermed mindre tilgjengelig strøm.

Det finnes som kjent mange pulsladere på markedet. Kleven framhever at disse skiller seg fra Megapulse ved at de ikke kan brukes mens kjøretøyet er i drift. Og dernest at ladernes forsøker å behandle sulfatering etter at dette faktisk har skjedd, mens Megapulse er konstruert for å hindre sulfatering å etablere seg.

Megapulse trekker noe strøm, men ikke mer enn at det kompenseres i løpet av få minutter når bilens generator går: Strømtrekk fra et 12V batteri er på cirka 20-21 mA, og på en 24V batteribank i seriekobling 8-9 mA.

Besparelser

Scania er i utgangspunktet skeptiske til nye duppeditter. Men etter inngående testing av Megapulse i Norge, Danmark og hjemme i Sverige i fem år fra 2005, både i praktisk bruk og i laboratorium, var konklusjonen at Megapulse forlenger batterilevetiden i så stor grad at selskapet nå har puttet sin egen logo på Megapulse-boksene som leveres på nye kjøretøy.

Bertel O. Steen monterer dette på alle sine Mercedes-Benz-varebiler. De får påmontert Megapulse så snart de ankommer kaia i Drammen. BOS skal også montere Megapulse i sine busser, mens Unibuss har besluttet å montere Megapulse i busser som skal leveres fra Volvo, MAN og Solaris nå i siste del av 2011 .

– Det er om lag 80 kilo bly i batteriene på en lastebil. Å forlenge levetiden på batteriet er gunstig både for miljø og regnskap. En ny batteribank for et tyngre kjøretøy koster rundt 12–15 000 kroner, påpeker Kleven.

Les også: Vito på strøm

Les mer om: