Tar over Forskningsrådet

LEDER: Ingvild Myhre skal lede hovedstyret i Forskningsrådet fra nyttår.
LEDER: Ingvild Myhre skal lede hovedstyret i Forskningsrådet fra nyttår. (Bilde: Espen Zachariassen)
  • IT

Den tidligere Telenor-toppen Ingvild Myhre skal lede hovedstyret i Norges Forskningsråd de neste fire årene.

Hun er utdannet sivilingeniør, har ledet Telenor Mobil og vært konsernsjef i nykommeren Network Norway.

Lagring

I dag er hun partner i rådgivningsselskapet Rådgiverne LOS (Ledelse, organisasjon og styring).

Myhre har en sentral funksjon i forarbeidet med å etablere et storsenter for datalagring i Lefdal gruver.

Norge skal bli datasupermakt

Oppnevnt

Myhre ble oppnevnt som leder av hovedstyret ved kongelig resolusjon i dag.

Det betyr i praksis at forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland foretok den formelle utnevnelsen.

Forskning

Det ble lagt vekt på hennes erfaring fra forskningsintensive virksomheter.

Rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø er oppnevnt som ny nestleder.

Her er resten av hovedstyret:

  • Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby (leder for divisjonsstyret for fag- og disiplinutvikling, og utviklingen av forskningssystemet)
  • Administrerende direktør i HSH Vibeke Hammer Madsen (leder for divisjonsstyret for forskning og innovasjon i og for næringslivet)
  • Prosjektleder ved Universitetet i Oslo Tor Saglie (leder for divisjonsstyret for velferdssamfunnets utfordringer knyttet til områdene helse, velferd og utdanning)
  • Direktør i Kongsberg Gruppen ASA Sverre Gotaas (leder for divisjonsstyret for globale utfordringer knyttet til områdene energi, miljø og klima)
  • Direktør i Vestlandsforskning Agnes Landstad
  • Professor ved Norges Handelshøyskole Jarle Møen
  • Konsernsjef i Nofima AS Øyvind Fylling-Jensen

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå