ENERGI

Tar et langt steg i retning av å stanse «grønnvasking» av gass og atomkraft

Europaparlamentet stemte imot EU-kommisjonens forslag om å godkjenne gass og atomkraft som grønne investeringer.

I juli møtes Europaparlamentet i plenum, da skal de endelig behandle om atomkraft og gass på strenge vilkår kan ansees som bærekraftig.
I juli møtes Europaparlamentet i plenum, da skal de endelig behandle om atomkraft og gass på strenge vilkår kan ansees som bærekraftig. Foto: Europarlamentet mediaservice
Alf Ole AskBrussel-korrespondent for Energi og Klima
14. juni 2022 - 13:23

Skal atomkraft og gass kunne ansees som bærekraftig? Dette har lenge vært en opphetet debatt i EU-systemet.

Europakommisjonen har gått inn for dette, på strenge vilkår. Mange var derfor overrasket da kommisjonens forslag ble avvist med 76 mot 62 stemmer stemmer i en felles votering med Miljøkomiteen og Økonomikomiteen i dag. 

Saken skal behandles endelig i begynnelsen av juli, da Europaparlamentet møtes i plenum.

Tror plenumsvedtaket blir det samme

Sosialdemokraten Jytte Guteland stemte i dag med flertallet. Hun sier til Energi og Klima at hun tror og håper at det også blir flertall for å avvise Kommisjonens forslag i plenumsbehandlingen.

Hun mener det er helt galt å innlemme gass og atomkraft i regelervervet for grønne investeringer, den såkalte taksonomien.

Les også

Karin Karlsbro fra Liberalerne tilhørte mindretallet og var tydelig skuffet. Hun mente at det ville bli vanskelig å nå klimamålene hvis man utelater atomkraften.

Ministerrådet neste

Det store spørsmålet nå er hva Ministerrådet gjør. Det er EUs finansministre som skal avgjøre dette.

Kommisjonen fikk i oppdrag å legge frem et forslag fordi medlemslandene ikke klarte å bli enige. Da blir forslaget en såkalt «delegert handling» (delegated act) som behandles etter helt egne regler.

Det betyr at 20 medlemsland som utgjør 65 prosent av befolkningen i EU må til for å stanse forslaget fra Kommisjonen. Det kommer neppe til å skje, men også parlamentet må være enige for at en delegated act skal tre i kraft.

Derfor kan et nei-flertall i Europa-parlamentet stoppe forslaget, selv om medlemslandene skulle være for.

Ikke et forbud

Forslaget som nå ligger på bordet, verken forbyr eller oppfordrer medlemslandene til å bygge atom- eller gasskraft.

Dette er regler for hva EU definerer som bærekraftige investeringer; det som kalles taksonomien. Det betyr at investorer kan innlemme atomkraft og gass, som oppfyller de strenge vilkårene, i sin portefølje av bærekraftige investeringer.

Les også

For gass er dette snakk om strenge utslippsvilkår og at gasskraft bare godkjennes for en tidsbegrenset periode. For atomkraften skal det settes nye strenge regler for håndtering av avfallet.

Kommisjonen legger opp til en omfattende kontrollordning, slik at investeringer ikke sluses inn i prosjekter som ikke oppfyller kriteriene.

Kommisjonen har i debatten i vår brukt energisituasjonen etter Russlands angrep på Ukraina som argument for å innlemme gass og atomkraft i taksonomien.

Men så langt var ikke dette nok for europaparlamentarikerne, som tirsdag stemte ned Kommisjonens forslag.

Saken ble først publisert av Energi og klima.

Les også