Tar bølgen for forslag om arbeidsinnvandring

NYE REGLER: Arbeidsgivere skal nå kunne hente inn personer og la dem begynne å arbeide før tillatelse foreligger. (Bilde: colourbox.com)
NITO-president Marit Stykket er glad for at det skal bli enklere å rekruttere utenlandske fagfolk. (Bilde: NITO)

Norsk Industri har lenge ønsket seg enklere rutiner for å få ansette nødvendig arbeidskraft, uavhengig av nasjonalitet.

– Vi er kjempeglad for at det nå blir lettere. Det har vært et tilbakevendende ønske fra våre medlemsbedrifter. Vi har fått en rekke beretninger om meningsløse byråkratiske krumspring som har vært umulige å komme rundt, sier Braathen til TU.no.

– En styrke

Arbeidstakere fra land både i og utenfor EØS-området skal få anledning til å begynne å jobbe før tillatelse foreligger. Samtidig foreslår regjeringen at arbeidsgivere som vil ansette arbeidstakere fra land utenfor EØS-området skal få større ansvar.

– Den norske industrien, spesielt den vareproduserende delen, henvender seg til markeder over hele verden. Derfor er det en styrke å kunne hente fagfolk fra større miljøer, sier Braathen.

Tap av goodwill

Han frykter imidlertid at Norge kan ha tapt goodwill fram til nå. – Rekrutteringsmarkedet kan være betydelig svekket, sier han.

Også NITO-president Marit Stykket er fornøyd med regjeringens forslag.

– Det er positivt at det gjøres enklere å rekruttere utenlandsk arbeidskraft. Dermed får vi en større mulighet for å få kvalifisert arbeidskraft til Norge. Det er ikke sånn at det står utenlandske ingeniører i kø for å komme til Norge. Vi må komme dem i møte, og ikke legge byråkratiske hindringer i veien, sier Stykket.

Hilser med glede

Teknas kommunikasjonsdirektør Tore Westhrin slutter seg til:

– Vi har altfor ofte sett at når bedrifter trenger tilførsel av kompetanse fra utlandet, møter de rigide ordninger og et byråkrati som er lite innstilt på å ta vare på bedriftenes og søkernes interesse. Dette forslaget hilser vi med stor glede, sier Westhrin.

EØS-borgere skal i framtiden slippe å søke om oppholdstillatelse. For borgere fra land utenfor EØS-området, foreslår regjeringen blant annet at dagens ordning med arbeidssøkervisum i tre måneder utvides slik at det kan gis tillatelse i inntil seks måneder.

5000 faglærte

Regjeringen vurderer også forenklinger for familiemedlemmer, blant annet når det gjelder søknadsbehandling for familiegjenforening. Familier til studenter får mulighet til å arbeide heltid. I dag kan de ikke arbeide mer enn deltid.

Det skal imidlertid fortsatt legges volummessige begrensninger på arbeidsinnvandringen fra tredjeland. Inntil videre videreføres den årlige kvoten på 5000 faglærte/spesialister.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå