Taper penger på dyr norsk gass

SKUFFENDE: Ledelsen i VNG fikk mange kritiske spørsmål fra tyske journalister etter det skuffende årsresultatet.
SKUFFENDE: Ledelsen i VNG fikk mange kritiske spørsmål fra tyske journalister etter det skuffende årsresultatet. (Bilde: Ole K. Helgesen)

VNG:

  • VNG, Verbundnetz Gas AG, er en tysk naturgassimportør med hovedkontor i Leipzig.
  • Handel med naturgass, transport, lagring og innovative energitjenesteytelser faller inn under kjerneområdene til konsernet.
  • Med et salgsvolum på 171,4 mrd. kWh naturgass (2008) er VNG blant de tre ledende importørene av naturgass i Tyskland.
  • I 2006 ble VNG Norge dannet.
  • Gjennom etableringen av VNG Norge ønsker VNG målrettet å videreutvikle sine forbindelser til Norge utover leveranser som allerede er sikret fram til 2022.


Leipzig: Tysklands tredje største gassimportør, VNG, inviterte både norsk og russisk presse til presentasjonen av årsresultatet i Leipzig tidligere denne måneden. Men det var ikke mye begeistring over tallene som ble presentert av konsernsjef Karsten Heuchert. Inntektene i 2010 hadde falt fra 170 millioner euro til 59 millioner euro siden 2009.

– Det er overskudd på gass i det markedet, og vi forventer at det vil fortsette på kort og mellomlang sikt. Spriket mellom gassprisene i markedet og de langsiktige kontraktene som er bundet opp mot oljeprisen skaper problemer for oss. Derfor snakker vi med leverandørene i Norge og Russland om hvordan vi skal sikre konkurransedyktige priser, sier Heuchert til Teknisk Ukeblad.

For mye gass

Årsaken til at det er overskudd på gass i det europeiske markedet er at man i USA har lykkes med å produsere skifergass på en lønnsom måte og Qatar har startet opp storproduksjon av flytende naturgass (LNG). Samtidig har forbruket av gass sunket i Europa.

– Forbruket har ikke kommet tilbake på samme nivå som før finanskrisen, og det vil trolig bli liggende stabilt i årene fremover. Men vi ser lyspunkter på lang sikt. Blant annet har atomkraftkrisen i Fukushima i Japan ført til krav om raskere nedstegning av atomkraftindustrien. Og naturgass vil være en naturlig erstatning for den kraftproduksjonen som forsvinner, sier Heuchert.

Operatør på sokkelen

I likhet med de andre store tyske gassimportørene, som Eon Ruhrgass og Wintershall, satser også VNG på egenproduksjon av gass på norsk sokkel. Selskapet har sikret seg hele 21 lisenser. Og i tre av disse er VNG operatør.

– Å ha egen produksjon er viktig både fordi det sikrer oss tilgang på gass og fordi vi kommer til å tjene penger på det. Derfor vil satse på å vokse ytterligere på norsk sokkel, sier styreleder i VNG Norge, Michael Ludwig, til Teknisk Ukeblad.

Optimistisk: Direktør for gasskjøp og styreleder i VNG Norge, Michael Ludwig, forklarer russiske journalister at Norge ikke går tom for gass med det første.
OPTIMISTISK: Direktør for gasskjøp og styreleder i VNG Norge, Michael Ludwig, forklarer russiske journalister at Norge ikke går tom for gass med det første. Ole K. Helgesen

Første brønn neste år

Han sier at målet er å gjøre VNG Norge til et selvfinansierende selskap som dekker alle investeringer med de løpende inntektene fra produksjonen. For tiden vurderer selskapet videre boreplaner.

– Det er ikke avgjort hvilken brønn det blir, men det kan se ut som om det blir ny brønn på Agat-lisensen. Antagelig starter vi boringen i 2012/2013. Men, etter at vi kjøpte opp Endeavour Norge fikk vi en lisensandel i Agat på 85 prosent, så vi er også ute etter å få solgt oss litt ned i feltet, sier Ludwig.

Jeg ser det som en anerkjennelse av kompetansen i selskapet at vi har fått operatørskap i tre lisenser. Det er store selskaper som er juniorpartnere i lisensene, sier Ludwig.

Ikke nye oppkjøp

I 2008 kjøpte VNG det amerikanske selskapet Endeavor Norge. Kjøpet sikret både viktig kompetanse og operatørstatus på sokkelen. Men det vil trolig ikke bli nye kjøp av hele selskaper.

– Det er helt andre priser i dag enn det var under finanskrisen. Men det kan bli aktuelt å kjøpe lisenser av selskaper. Samtidig må vi unngå å vokse for fort. Vi ønsker ikke å havne i den uheldige situasjonen Noreco har kommet i.

Tror ikke på produksjonsras

I Norge hører man stadig at europeerne frykter det som kan se ut til å bli et kraftig fall i gassproduksjonen på norsk sokkel fra 2020. VNG-toppene avviser at det er et tema.

– Jeg forstår ikke helt hvorfor man har fått dette inntrykket i Norge. Og til og med de russiske journlistene har spurt meg om dette i dag. Men energisikkerhet får ikke mye oppmerksomhet i Tyskland i dag. Det er for mye gass tilgjengelig på markedet i dag, og det bygges ut store mengder fornybar energi. Dessuten tror jeg ikke det blir et bratt fall i produksjonen på norsk sokkel. Vi hørte det samme for ti år siden. Produksjonen vil selvsagt synke etterhvert, men jeg tror ikke det vil skje veldig brått.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå