Taper penger på dyr norsk gass

Taper penger på dyr norsk gass
SKUFFENDE: Ledelsen i VNG fikk mange kritiske spørsmål fra tyske journalister etter det skuffende årsresultatet. Bilde: Ole K. Helgesen

VNG:

  • VNG, Verbundnetz Gas AG, er en tysk naturgassimportør med hovedkontor i Leipzig.
  • Handel med naturgass, transport, lagring og innovative energitjenesteytelser faller inn under kjerneområdene til konsernet.
  • Med et salgsvolum på 171,4 mrd. kWh naturgass (2008) er VNG blant de tre ledende importørene av naturgass i Tyskland.
  • I 2006 ble VNG Norge dannet.
  • Gjennom etableringen av VNG Norge ønsker VNG målrettet å videreutvikle sine forbindelser til Norge utover leveranser som allerede er sikret fram til 2022.


Leipzig: Tysklands tredje største gassimportør, VNG, inviterte både norsk og russisk presse til presentasjonen av årsresultatet i Leipzig tidligere denne måneden. Men det var ikke mye begeistring over tallene som ble presentert av konsernsjef Karsten Heuchert. Inntektene i 2010 hadde falt fra 170 millioner euro til 59 millioner euro siden 2009.

– Det er overskudd på gass i det markedet, og vi forventer at det vil fortsette på kort og mellomlang sikt. Spriket mellom gassprisene i markedet og de langsiktige kontraktene som er bundet opp mot oljeprisen skaper problemer for oss. Derfor snakker vi med leverandørene i Norge og Russland om hvordan vi skal sikre konkurransedyktige priser, sier Heuchert til Teknisk Ukeblad.For mye gass

Årsaken til at det er overskudd på gass i det europeiske markedet er at man i USA har lykkes med å produsere skifergass på en lønnsom måte og Qatar har startet opp storproduksjon av flytende naturgass (LNG). Samtidig har forbruket av gass sunket i Europa.

– Forbruket har ikke kommet tilbake på samme nivå som før finanskrisen, og det vil trolig bli liggende stabilt i årene fremover. Men vi ser lyspunkter på lang sikt. Blant annet har atomkraftkrisen i Fukushima i Japan ført til krav om raskere nedstegning av atomkraftindustrien. Og naturgass vil være en naturlig erstatning for den kraftproduksjonen som forsvinner, sier Heuchert.Operatør på sokkelen

I likhet med de andre store tyske gassimportørene, som Eon Ruhrgass og Wintershall, satser også VNG på egenproduksjon av gass på norsk sokkel. Selskapet har sikret seg hele 21 lisenser. Og i tre av disse er VNG operatør.

– Å ha egen produksjon er viktig både fordi det sikrer oss tilgang på gass og fordi vi kommer til å tjene penger på det. Derfor vil satse på å vokse ytterligere på norsk sokkel, sier styreleder i VNG Norge, Michael Ludwig, til Teknisk Ukeblad.

Optimistisk: Direktør for gasskjøp og styreleder i VNG Norge, Michael Ludwig, forklarer russiske journalister at Norge ikke går tom for gass med det første.
OPTIMISTISK: Direktør for gasskjøp og styreleder i VNG Norge, Michael Ludwig, forklarer russiske journalister at Norge ikke går tom for gass med det første. Ole K. Helgesen

Første brønn neste år

Han sier at målet er å gjøre VNG Norge til et selvfinansierende selskap som dekker alle investeringer med de løpende inntektene fra produksjonen. For tiden vurderer selskapet videre boreplaner.

– Det er ikke avgjort hvilken brønn det blir, men det kan se ut som om det blir ny brønn på Agat-lisensen. Antagelig starter vi boringen i 2012/2013. Men, etter at vi kjøpte opp Endeavour Norge fikk vi en lisensandel i Agat på 85 prosent, så vi er også ute etter å få solgt oss litt ned i feltet, sier Ludwig.

Jeg ser det som en anerkjennelse av kompetansen i selskapet at vi har fått operatørskap i tre lisenser. Det er store selskaper som er juniorpartnere i lisensene, sier Ludwig.

Ikke nye oppkjøp

I 2008 kjøpte VNG det amerikanske selskapet Endeavor Norge. Kjøpet sikret både viktig kompetanse og operatørstatus på sokkelen. Men det vil trolig ikke bli nye kjøp av hele selskaper.

– Det er helt andre priser i dag enn det var under finanskrisen. Men det kan bli aktuelt å kjøpe lisenser av selskaper. Samtidig må vi unngå å vokse for fort. Vi ønsker ikke å havne i den uheldige situasjonen Noreco har kommet i.Tror ikke på produksjonsras

I Norge hører man stadig at europeerne frykter det som kan se ut til å bli et kraftig fall i gassproduksjonen på norsk sokkel fra 2020. VNG-toppene avviser at det er et tema.

– Jeg forstår ikke helt hvorfor man har fått dette inntrykket i Norge. Og til og med de russiske journlistene har spurt meg om dette i dag. Men energisikkerhet får ikke mye oppmerksomhet i Tyskland i dag. Det er for mye gass tilgjengelig på markedet i dag, og det bygges ut store mengder fornybar energi. Dessuten tror jeg ikke det blir et bratt fall i produksjonen på norsk sokkel. Vi hørte det samme for ti år siden. Produksjonen vil selvsagt synke etterhvert, men jeg tror ikke det vil skje veldig brått.

Les mer om: