INDUSTRI

Taper millioner på skattesak

Bilde: Anders J. Steensen
Camilla Aadland
20. aug. 2008 - 07:11

Norsk Hydro ferdigstilte Sunndalsøras fjerde smelteverkslinje i 2004, og fikk da beskjed om at denne var å regne som eiendomsmasse, med en årlig avskrivning på bare fire prosent.

Tidligere har praksisen vært å regne nytt smelteverksanlegg som maskiner, der avskrivningen er på 20 prosent årlig. Forskjellen utgjør 130 millioner kroner, ifølge NA24.

Har tapt så langt

Hydro har allerede tapt mot skattemyndighetene i både tingretten og lagmannsretten, men tar nå saken videre til Høyesterett.

– Denne saken er viktig fordi det går på forutsigbarhet i rammevilkårene. I tillegg dreier det seg i dette tilfellet om en del penger, sier Hydros informasjonsdirektør Halvor Molland til Teknisk Ukeblad.

– Kan denne saken få betydning for Hydros fremtidige investeringer i Norge?

– Forutsigbare rammevilkår er viktig når vi gjør store investeringer, sier Molland.

Sunndalsøra er Hydros siste store utbygging her i landet. – Denne endringen vil, hvis den blir stående, få negativ effekt fremover, sier Hydros informasjonsdirektør.

Elkem har tapt millioner

Elkem har også gått til retten i forbindelse med endring av avskrivningsreglene, men denne saken er foreløpig stilt i bero i påvente av Hydros anke til Høyesterett.

– Vi mener at Finansdepartementet uavhengig av den saken må gå inn og endre disse reglene, sier direktør for samfunnskontakt Johan Chr. Hovland i Elkem til Teknisk Ukeblad.

Også for Elkem er det snakk om et tap på flere titalls millioner kroner i forbindelse med utvidelse av aluminiumsanlegget i Mosjøen. – Her har det skjedd en administrativ endring som svekker grunnlaget for investering i tunge industrianlegg i Norge. Det svekker også incentivene til å investere i Norge i forhold til andre land, sier Hovland.

Departementet avventer

Sammen med blant andre Norske Skog, Norsk Hydro, Telenor og Statoil sendte Elkem brev til Finansdepartementet om saken allerede i 2006. Departementet vil foreløpig ikke gjøre noe med satsene.

– Hovedpoenget er at avskrivningen skal avspeile faktisk verdifall. Finansdepartementet ga en tolkning av dette regelverket i 2005, under finansminister Per-Kristian Foss. Departementet kom da til samme konklusjon som uavhengig klagebehandling og to rettsinstanser nå har kommet frem til. Dersom det skulle være aktuelt for regjeringen å vurdere endringer i regelverket, er dette i tilfelle en sak som hører hjemme i forbindelse med fremtidige budsjettfremleggelser, sier statssekretær Geir Axelsen på departementets hjemmesider.