PRODUKSJON

Tåler fly regn?

Nå er ikke 360 km/h så veldig mye. En SAS DC9 eller MD80 går uten problemer 800 km/h, og et Widerøre-propellfly rundt halvparten. Hvilket skulle bety at brorparten av alt som kjører passasjerer rundt omkring oppe i lufta, er utsatt for regnkorrosjon.

– Hagl er ikke noe stort problem, siden det forekommer så sjelden. Vi har simulert regndråper tilsvarende en mengde på 25 millimeter/time med gjennomsnittlig dråpestørrelse to millimeter og en flyhastighet på 500 mph, altså 223 m/s. Da viser det seg at radomer (radarkupler) laget av aramidfiberforsterket epoksy faktisk får et massetap, opplyser ekspertene på Dera (Defence Research Agency) på Farnborough sørvest for London.

Men resultatene er hemmelige, siden testen er en del av militær forskning utført for Eurofighter.

Les mer om: