FAGARTIKLER

Talent - teknologi - toleranse

Disse nomadene etablerer seg der de tror de best kan realisere sine ideer, prosjekter og selskaper. De har talent og kreativitet som gir muligheter for nyskaping og verdiskaping. Hvis regionene er opptatt av disse mulighetene, må de legge forholdene til rette slik at nomadene slår seg til i området.

Kreative personer er drivkraften i utviklingen av kreative næringer som film, fjernsyn og digital innholdsproduksjon (spill, design, musikk m.m.), sentrale områder for oss i Lillehammer Kunnskapspark. Florida framhever særlig tre viktige faktorer i konkurransen om å få de kreative nomadene til å etablere seg i en region: Talent, teknologi og toleranse.

Talent

Regionen må ha flere typer talenter og legge til rette for at ideer kan utvikles og prosjekter realiseres. Møteplasser på tvers av fag og sjangre er viktig. Siden 1999 har vi arbeidet målrettet med å utvikle noen av de kreative næringene. Arbeidet begynner å bære frukter.

I inkubatoren til Lillehammer Kunnskapspark (www.comigang.no) tilhører 50-80 prosent av bedriftene nå disse kreative næringene. Rundt 40-50 prosent av gründerne er kvinner. Selskaper flytter hit fra Oslo fordi de ser at vi har kompetanse og nettverk innen de kreative næringene.

En rekke ungdommer har sendt inn forslag til forretningsideer med bakgrunn i "sammensmelting av medier". Sommeren 2005 inviterer vi de unge idémakerne til oss. Fagpersoner fra næringslivet og høyskolene vil undervise og veilede innen sine fagområder, mens kunnskapsparken/inkubatoren tar ansvar for sitt spesialområde: Forretningsutvikling. Ut av dette håper vi det kommer flere gode prosjekter, og noen kan kanskje bli til bedrifter - over tid.

Teknologi

Regionene må ha sterke teknologiske miljøer som er opptatt av å bruke teknologi i kreative sammenhenger.

For oss er sammensmeltingen av de tradisjonelle mediene et hovedpoeng. Vi har sterke fagmiljøer innen film og TV, mediepedagogikk og e-læring (Lillehammer), multimedier , grafisk kompetanse og informasjonssikkerhet (Gjøvik).

Toleranse

Regionen må være åpen overfor omverdenen og for ulike ytringsformer. Nyere studier fra Silicon Valley viser at etnisitet har vært undervurdert som forklaring på suksess innen innovasjon og verdiskaping. Mange gründere i USA har en fremmedkulturell bakgrunn og er veldig innstilt på å lykkes i sitt nye hjemland. Toleranse og åpenhet kan være et suksesskriteriun, også hos oss.

Innholdet i bredbåndet er nå det interessante og tar over for teknologidiskusjonen. Vi ser frem til stortingsmeldingen om kultur og næring. Vi håper den tar til orde for rammebetingelser som kan bidra til å realisere det store potensialet for ny- og verdiskaping i de kreative næringene.

En fersk undersøkelse viser at verdiskapingen i disse næringene er over dobbelt så stor som i jord- og skogbruk, over dobbelt så stor som for fiske, fangst og fiskeoppdrett og nesten like stor som i verkstedindustrien.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.